3. semester

Studerer du cand.merc. og cand.soc.- Erhvervspsykologi, har du mulighed for at tilrettelægge dit 3. semester på flere forskellige måder.

Du kan vælge udelukkende at tage valgfag eller du kan vælge at kombinere valgfag med et projektorienteret forløb (praktik):

Valgfag
Du kan tage valgfag svarende til hele dit 3. semester, dvs. i alt 30 ECTS valgfag. Disse valgfag kan du tage på AU eller på et andet universitet i Danmark eller i udlandet (udveksling). Vælger du valgfag uden for Aarhus BSS skal du være opmærksom på at være ude i god tid, da du skal ansøge om forhåndsgodkendelse.

Projektorienteret forløb(praktik)
Det er også muligt at kombinere valgfag med et projektorienteret forløb. Du kan vælge et projektorientert forløb svarende til 20 ECTS.  

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Nogle af de mest anvendte muligheder og kombinationer er vist neden for:

Valgfag på Aarhus BSS
Du vælger at tage alle 30 ECTS valgfag på Aarhus BSS i efterårssemesteret. Fordelen er, at alle kurserne er tilpasset til lige præcist dit studieprogram/din cand.merc.-linje (vær opmærksom på 'Fagklynger').

Summer University og valgfag på Aarhus BSS
Du vælger at tage i alt 10 ECTS valgfag på AU Summer University og efterfølgende tage 20 ECTS valgfag på Aarhus BSS i efterårssemesteret. Fordelen er, at valgfagene er forhåndsgodkendt og at du fordeler din studiebelastning over en længere periode.

Udveksling
Du vælger at tage alle 30 ECTS på udveksling via et af vores partneruniversiteter. Fordelen er, at du får adgang til kurser, som du måske ikke kan få på Aarhus BSS og at du får international erfaring.

AU Summer University og projektorienteret forløb (praktik).
Du vælger at tage i alt 10 ECTS valgfag på AU Summer University og efterfølgende 20 ECTS i et projektorienteret forløb (praktik) i efteråret. Fordelen er, at du kan afslutte eksamenerne i dine AU Summer University-fag, før du påbegynder dit projektorienterede forløb (praktik).