Erhvervskandidat

Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er tilrettelagt over 4 år.

Der er enkelte andre regler omkring bla. beskæftigelse der gør sig gældende for erhvervskandidater. Denne information kan du finde nedenfor. 

Udover dette skal du som erhvervskandidatstuderende  forholde dig til regler omkring undervisning/ eksamen/ frister med videre på studieportalen for din uddannelse. Her finder du også den gældende studieordning.   

Erhvervskandidatstuderene på Jura: Studieportalen for Jura

Erhvervskandidatstuderende på Revision: Studieportalen for Revision

Erhvervskandidatstuderende på Teknologibaseret forretningsudvikling: Studieportalen for cand.polyt

Kontrol af beskæftigelse

Efter optagelse på erhvervskandidatuddannelsen skal du opretholde den relevante beskæftigelse eller iværksættervirksomhed under hele uddannelsesforløbet. To gange om året indhenter vi dokumentation herfor.

Trin 1. I forbindelse med undervisningstilmeldingen til det næste semester,  skal du i selvbetjeningen tilkendegive at du har ændret/uændret beskæftigelsesforhold.  

Trin 2. Du udfylder blanket/webformular til formålet i selvbetjeningen- blanketten er som ved tilmelding til fag i selvbetjeningen akkurat som hvis du skal tilmelde dig et fag. 

-A. Du bekræfter ved tro/love at beskæftigelsesforhold ved optagelsestidspunktet er uændret 

-B. Du udfylder nye oplysninger med underskrift på tro/love

Trin 3. Hvis alt er ok, modtager du et kvitteringsbrev om fortsat indskrivning. Hvis ikke ok, kontaktes du med henblik på overflytning til fuldtidsstudiet.  

Hvis du har brug for hjælp til denne del, skal du sende en mail til kandidat.bss@au.dk 

Maximal studietid

 Max studietid er ½ år efter den normerede studietid – det vil sige 4.5 år

Tilmelding til fag/ fagudbud / speciale

For studerende indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen gælder, at den studerende selv er ansvarlig for at sikre, at kravet om at den studerende skal bestå 20 ECTS pr. studieår, bliver opfyldt.

Hvis du ønsker flere fag på et semester, end det antal du er automastisk tilmeldt, skal du sende en mail til kandidat.bss@au.dk 

 

Cand.jur

På erhvervskandidaten i jura kan de 2 obligatoriske kursusfag civilproces og skatteret fristplaceres på 1.-6. semester. Speciale skrives på 7-8 semester

  Find din studieordning med studieoverblik og information omkring regler mv. her  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/undervisning/studieordninger-og-bekendtgoerelser/ 

Cand.merc.aud.

 

Erhvervskandidatstuderende bliver automatisk tilmeldt fag jf. studieordningen samt specialet, som skrives på 7.-8. semester. 

Find din studieordning med studieoverblik og information omkring regler mv. her

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning/studieordning/ 

 

Speciale:

Som erhvervskandidatstuderende på cand.merc.aud. bliver du automatisk administrativt tilmeldt specialet på dit 7. semester med afleveringsfrist 1. juni (slutningen af 8. semester).

Erhvervskandidater har 12 mdr. til at skrive speciale. Hvis man ønsker at aflevere 1. januar (efter 6 mdr.) og forsvare i løbet januar er der også mulighed for dette. Dette aftales direkte med instituttet.

Forløbet er som følger:

I løbet af 6. semester: Problemformulering uddybes, begrundes til og sendes til: Frank Thinggaard (emner i regnskab) og Claus Holm (emner i revision). Se vejlederoversigt - ECON.

1. maj: Den elektroniske specialeregistreringsblanket åbner.

1. maj: Automatisk tilmelding til speciale på 7. semester i det normerede forløb. Du kan tjekke din tilmelding på www.mitstudie.au.dk.

1. juni: Deadline for indtastning af godkendt problemformulering og evt. vejleders navn i den elektroniske specialeregistreringsblanket.

I løbet af juni: Studerende, der er administrativt tilmeldt specialet, men som ikke har fået afleveret opgaveformulering via blanketten, skal kontakte instituttet for at få tildelt en vejleder.

September og frem: Skriveprocessen foregår.

1. juni (efter 2 semestre): Deadline for aflevering.

I løbet af juni: Bedømmelse og mundtligt forsvar.

Cand.Polyt.

I studieprogrammet for erhvervskandidaterne er "Technology specialisation 1 (10 ECTS)" erstattet med "Engineering project: systematic review (5 ECTS)" + "Engineering project: casebased knowledge creation (5 ECTS)"

Studerende bliver automatisk tilmeldt fagene på de kommende semestre 

Det er muligt at komme på udveksling på erhvervskandidat på 5. og 6. semester. Vær opmærksom på at du skal opfylde beskæftigelseskravet under din udveksling. 

  Find din studieordning med studieoverblik og information omkring regler mv. her  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/undervisning/bekendtgoerelser/

Studievejledning

Hvad kan du bruge studievejledningen til?

  • Du kan få vejledning og information omkring studievalg og studieplanlægning
  • Du kan få information og vejledning omkring merit, dispensation og pause fra studiet
  • Du kan få vejledning, hvis du er forsinket i dit studie
  • Du kan få vejledning, hvis du er i tvivl omkring dit studie
  • Du kan få vejledning hvis du ikke trives og/eller har brug for at høre om andre vejlednings- og støttemuligheder

Du er velkommen til at bruge os til at drøfte mere personlige forhold eller studieproblemer. Alle studievejledere har tavshedspligt, og vi registrerer ikke din henvendelse/samtale.

 

 

Har du brug for studievejledning?

Vi er to faste studievejledere. Du kan booke en vejledningssamtale på op til 30 minutter. Samtalen kan være på telefon eller via Skype. 

Vi vil gerne forberede os bedst muligt til samtalen, så husk at skrive studieretning, studienummer samt en kort beskrivelse af, hvad du gerne vil tale med os om. 

Styrk dit studieliv

Du kan også besøge AU's portal med gode råd og inspiration til det gode studieliv. Du kan f.eks. få gode råd til planlægning, forebyggelse af stress og håndtering af eksamensangst.

Besøg styrkditstudieliv.au.dk.

 

Spørgsmål om frister, studieselvbetjening, eksamen

Hvad med spørgsmål om frister, studieselvbetjening, eksamen etc.?

Se om du kan finde svaret her på studieportalen. Eller kontakt vores studieservice Aarhus BSS Student Services kontaktinformation til Aarhus BSS i henholdsvis Aarhus og Herning

Spørgsmål til de enkelte fag

Spørgsmål til de enkelte fag kan stilles til kontaktpersoner på institutterne:

Her kan du finde en liste over kontaktpersoner på institutterne.