HA og BSc in Economics and Business Adm.

Valgfag

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Valgfagsmuligheder

Hvis du følger det normerede studieforløb på HA/BSc in Economics and Business Administration er dine valgfag placeret på dit 5. semester og svarer til i alt 30 ECTS valgfag. 

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter. 

Krav til valgfag for optagelse på cand.oecon.

Studerer du HA/BSc in Economics and Business Administration og ønsker at søge om optagelse på Kandidatuddannelsen i Økonomi (cand.oecon.) på AU, skal du tage følgende valgfag (i alt 30 ECTS) som en del af din bacheloruddannelse for at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen:

1. Vælg 1 af de følgende fag fra hhv. HA og Økonomi:

  • ”Introduction to Empirical Economics”. (10 ECTS, HA )
  • "3620: Econometrics 1" (10 ECTS, Økonomi)

2. Vælg 2 af følgende fag fra hhv. HA og Økonomi:

  • "3410: Micro 1" (10 ECTS, Økonomi)
  • "3505 Macro 1"(10 ECTS, Økonomi)
  •  "Investments and Corporate Finance"(10 ECTS, HA)

Du kan læse om valgfagene i kursusbeskrivelserne i AU Kursuskataloget.    

Vær opmærksom på, at valgfagene fra bacheloruddannelsen i Økonomi bygger på faglige forudsætninger, som du som HA-studerende ikke nødvendigvis er i besiddelse af. Du opfordres derfor til at overveje det grundigt, inden du tilmelder dig fagene, da fagtilmeldinger er bindende og ikke kan afmeldes efterfølgende.

Det er desværre ikke muligt at garantere, at der ikke er overlap mellem undervisningstimerne på disse valgfag. 

Hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af ovenstående fag, skal du i tilmeldingsperioden sende en mail fra din studiemail til bachelor.bss@au.dk med navn, studienummer og de fag, du ønsker at følge.

Oversigt over valgfag

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog ved at søge på din uddannelse: 'Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA (dansksproget)' eller 'Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA (engelsksproget)'.

Fagklynger

For at undgå sammenfald af undervisning og eksaminer sker planlægningen på baggrund af fagklynger. Det betyder, at hvis du vælger valgfag inden for samme fagklynge, er du garanteret, at der ikke er timesammenfald. Hvis du derimod vælger valgfag fra forskellige fagklynger, kan du risikere timesammenfald. Du kan vælge frit fra den fagklynge, der passer dine faglige interesser bedst. Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelsen af timeplanerne viser sig, at der er sammenfald, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart. Dog kun blandt de fag, hvor der er ledige pladser.    

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS).

Timesammenfald
Det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. 

Aflysning
Hvis valgfaget bliver aflyst eller hvis der ikke er plads i din valgfagsblok/faget ikke er godkendt til din uddannelse, vil du blive kontaktet senest 14 dage efter tilmeldingsfristen. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Deltagerbegrænsning
Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne.

Hvis du efter tilmeldingsfristen, ikke har fået dit ønskede fag pga. ovenstående årsager, vil du modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Her vil du kunne tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.  

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Student Services

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

 

Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Dispensation til framelding 
Hvis ingen af de 2 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.