HA og BSc in Economics and Business Adm.

Valgfag

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Dine valgfagsmuligheder

Hvis du følger det normerede studieforløb på HA/BSc in Economics and Business Administration er dine valgfag placeret på dit 5. semester og svarer til i alt 30 ECTS valgfag. 

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter. 

Optagelse på cand.oecon

Ønsker du at søge om optagelse på  cand.oecon. er der fra 2019 ændret adgangskrav. Dvs. du skal tage følgende valgfag som del af din HA for at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen:

1)      Enten ”Introduction to Empirical Economics” eller "3620: Econometrics 1"

2)      Samt 2 af fagene "3410: Micro 1", "3505 Macro 1" eller "3321: Corporate Finance"

Det bemærkes, at "3321: Corporate Finance" ikke kan følges i efteråret 2018 (men HA-faget "Investments and Corporate Finance" kan følges i stedet for), og at faget erstattes af et nyt finansieringsfag fra efteråret 2019.

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS).

Timesammenfald
Det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. 

Aflysning
Hvis valgfaget bliver aflyst eller hvis der ikke er plads i din valgfagsblok/faget ikke er godkendt til din uddannelse, vil du blive kontaktet senest 14 dage efter tilmeldingsfristen. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Deltagerbegrænsning
Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne.

Hvis du efter tilmeldingsfristen, ikke har fået dit ønskede fag pga. ovenstående årsager, vil du modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Her vil du kunne tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.  

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Student Services

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

 

Dispensation til framelding 
Hvis ingen af de 2 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mit.au.dk.  

Studienævnet har ikke mulighed for at give dispensation til udskiftning af valgfag, når der er aflagt eksamensforsøg i faget. Dette gælder, uanset om du har fået 'U'(udeblevet) eller en numerisk karakter i faget.