Valgfagspræsentationer

Undervisernes præsentationer af valgfag i efteråret 2020

Da vi i år ikke har mulighed for at afholde et informationsmøde, hvor underviserne kan præsentere deres valgfag, har de istedet udarbejdet de valgfagspræsenationer, som du ser neden for, inddelt efter fagklynger.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle undervisere, der har haft mulighed for at indsende præsentationer og derfor er det ikke alle valgfag, der er præsenteret neden for. For at få det samlede overblik over det komplette udbud af valgfag, skal du istedet gå til 'Oversigt over valgfag', hvor der ligeledes er linket til samtlige kursusbeskrivelser i AU Kursuskatalog.

Præsentationer fra fagklynge G

Der findes ikke præsentationer for fagene i denne fagklynge.  Vi anbefaler, at du istedet læser om fagene i kursusbeskrivelserne i AU Kursuskatalog.