Studienævn og studieledere

De tre studienævn: Studienævnet for Aarhus University School of Science, Studienævnet for molekylær medicin og Studienævnet for Aarhus University School of Engineering behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit, Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:

Aarhus University School of Science

Molekylær medicin

Aarhus University School of Engineering

 

Studieledere:

Finn Borchsenius er fungerende studieleder for flg. fag:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geologi
 • It
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Claus Oxvig er studieleder for flg. fag:

 • Molekylær medicin

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederne træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.st@au.dk, hvis du ønsker at få en tid