Uddannelsens struktur - Bachelor

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (3-årig bachelordel) består af:

  • Teknologikurser
  • Sciencekurser
  • Projekt og erhvervsforståelseskurser
  • Valgkurser

  Kursusoversigt

  Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

  Teknologikurser, sciencekurser og projekt/erhvervsforståelseskurser

  Find beskrivelse af de forskellige kurser i din uddannelse her (enkelte kurser kan mangle på dine sidste semestre):  AU Kursuskatalog (virker ikke i Microsoft Explorer).

   

  Valgkurser

  Studieordning

  I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

   

  KONTAKT OS

  Studievejledning

  First point of contact. Har du spørgsmål til uddannelsesregler, studieplaner, kursusvalg, dispensationer og personlige sager, der påvirker dit studie.

  Kontakt:
  Emilie Lindgaard Toftbjerg,
  Studerende 

  Uddannelsesansvarlig

  Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

  Uddannelseskoordinator

  Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.