Fonden Frands Christian Frantsens Legat

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i oktober 2017 uddele stipendier og rejselegater (scholarstipendier) på mellem 15.000 og 25.000 kr. Ansøgningsfristen er mandag d. 2. oktober 2017 kl. 12.00.

08.09.2017 | Birgitte So-Young Ahn

Fondens overordnede formål er at yde stipendier og legater (scholarstipendier) til dygtige studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet som studerende ved Fakultetet for Naturvidenskab og Teknologi på Aarhus Universitet.

Ovennævnte stipendier og rejselegater (scholarstipendier) kan søges til studier med relevans for dansk jordbrug og vildtbiologi (fugle og pattedyr):

For specialestuderende til enten

  • ophold ved danske eller udenlandske forskningsmiljøer
  • anvendelse af særligt apparatur eller omkostningstunge analyser
  • feltarbejde

Eller til populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jordbrug og vildtbiologi.

Tildelingen må ikke medføre en studietidsforlængelse, hvorfor brugen af midlerne skal indgå ved planlægningen af den studerendes specialeforløb.

På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og størrelsen af den enkelte donation.

Ansøgningsskema findes på Studieportalen og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Birgitte So-Young Ahn på bsa@au.dk.

Ved ansøgning til legatet skal ansøgningsskemaet anvendes. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om eventuel økonomisk støtte fra anden side.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest mandag d. 2. oktober 2017 kl. 12.00 og sendes som samlet vedhæftet fil til Birgitte So-Young Ahn bsa@au.dk. I emnefeltet angives: Fonden Frands Christian Frantsens Legat.

Svar på ansøgninger kan forventes primo november 2017.

Civilingeniør