Stipendier/rejselegater til studerende og ph.d.-studerende

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i april 2019 uddele stipendier og rejselegater på typisk mellem 15.000 og 30.000 kr.

04.09.2019 | Maria E. Arup Hovmand

Photo: Colourbox

Fondens overordnede formål er at yde stipendier og legater til dygtige studerende inkl. ph.d.-studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet ved fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet.

Ovennævnte stipendier og rejselegater kan søges til studier med relevans for dansk jordbrug, fødevarer og vildtbiologi (fugle og pattedyr): 

For studerende, inklusiv ph.d.-studerende til enten

  • ophold ved danske eller udenlandske forskningsmiljøer
  • anvendelse af særligt apparatur eller omkostningstunge analyser
  • feltarbejde eller
  • populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jordbrug, fødevarer og vildtbiologi

Det bemærkes, at generelle leveomkostninger til aflønnede ph.d.-studerende ikke støttes.

Tildelingen må ikke medføre en studietidsforlængelse, hvorfor brugen af midlerne skal indgå ved planlægningen af den studerendes projektforløb.

På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og størrelsen af den enkelte donation.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Birgitte So-Young Ahn, bsa@au.dk

Ved ansøgning til legatet skal ansøgningsskemaet anvendes. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om eventuel økonomisk støtte fra anden side.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest fredag d. 4. oktober 2019 kl. 12.00 og sendes som samlet vedhæftet pdf-fil til Birgitte So-Young Ahn, bsa@au.dk. I emnefeltet angives: Fonden Frands Christian Frantsens Legat.

Svar på ansøgninger kan forventes primo november 2019.

Evt. spørgsmål kan rettes til Birgitte So-Young Ahn på tlf. 20 57 09 55, e-mail bsa@au.dk.

Civilingeniør