Uddannelsens struktur - Kandidat Computerteknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (2-årig kandidatuddannelse) består af:

 • Obligatoriske pakker
 • Specialiseringspakker
 • Valgkurser
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to obligatoriske studiepakker og to specialiseringspakker. De obligatoriske pakker skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Uddannelsens opbygning på den to årige kandidatuddannelse til civilingeniør

Obligatoriske pakker

AUTUMN

 • Optimization and Dataanalytics 10 ECTS - Autumn
 • Software Engineering Principles 5 ECTS - Autumn

SPRING

 • Applied Innovation in Engineering  5 ECTS - Spring
 • System Engineering 5 ECTS - Spring
 • Wireless Sensor Networks 5 ECTS - Spring

Specialiseringspakker

Choose two of the specialised study packages:


AUTUMN

Embedded Systems

This package provides advanced material on modelling, design and implementation of embedded real time systems. The package has focus on design of software and synthesis of hardware using real-time design patterns and hardware/software co-design methodologies. Further the specialization covers advanced topics like modelling and validation of mission critical systems.​

Prerequisites: Bachelor degree in CE or equivalent including basic skills in object-oriented programming (C++) and digital hardware design and understanding of discrete mathematics.

 • Embedded Real Time Systems 5 ECTS
 • Modelling of Chritical Systems 10 ECTS

Wireless Networks

The package addresses the industry needs for the knowledge in wireless networks and network security technologies. It is an exciting study package that offers an advanced understanding in wireless networks, focusing on communication and networking protocols in Internet of Things, computer and network security, as well as from system aspect with insights into current research topics, trends, and applications.

​Prerequisites:Bachelor degree in Electrical Engineering (EE), Computer Engineering (CE) or equivalent including basics in wireless sensor networks, TCP/IP networking, and algorithm and programming.

 

 • Network Security - 5 ECTS
 • Internet of Things Technology - 10 ECTS

SPRING

Distributed Systems

This specialization provides an overview of, insights into, and practical experience with some of the predominant theories, methods, principles, and technologies for analysis, design, development, and validation of intelligent, dependable, distributed, and pervasive computing systems. Smart homes, cities, and factories are examples of advancements driven by distributed and pervasive systems' research and development.

Prerequisites: Bachelor's degree in CE or equivalent and fundamental knowledge of distributed systems, communication protocols, signal processing, programming and mathematics (calculus, linear algebra, statistics).

 • Decision Support Systems 5 ECTS
 • Distributed and Percasive Systems 10 ECTS


Signal processing

The package will give participants insight into methods in modern signal processing, machine learning and computer vision. The basic challenge in this field is to extract meaningful information from signals and data with the aid of mathematical modelling. Signal and data can be real world signal such as sound images or video.

Prerequisites: Bachelor degree in EE or CE or equivalent including digital signal processing fundamentals.

 • Advanced signal processing 5 ECTS
 • Computer Vision and Machine Learning 10 ECTS


Software Engineering

The package provides advanced material on the conception and construction of software systems. The package emphasizes skill beyond programming ranging from requirements validation to software verification and from software architecture to resource planning. The package enforces the perception of the development of software as an engineering discipline.

​Prerequisites: Bachelor’s degree in CE or equivalent including imperative or functional programming and discrete maths.

 • Modelling and Verification 10 ECTS
 • Programming Language Paradigms 5 ECTSELECTIVE COURSES

Choose courses from the specialised study packages or other courses at the Department of Engineering, and the broader Faculty of Science approved by the study program manager. AU Course Catalouge: kursuskatalog.au.dk/en/

Hver af ovenstående specialiseringspakker er på 15 ECTS point. Ved at kombinere disse specialiseringspakker kan man sammen med det afsluttende speciale opnå en specialisering inden for relevante fagområder. Man kan derved selv præge sin specialisering som udviklingsingeniør, der kan medvirke ved udvikling af fremtidens avancerede systemer og apparater, hvori der indgår software-, hardware- og kommunikationsteknologi.


Den enkelte studerende:

 • skal have alle obligatoriske kurser
 • skal vælge 2 fuldstændige specialiseringspakker
 • kan have max. 10 ECTS point i Engineering Research and Development Projects  
 • kan have max. 10 ECTS point i læsegruppe-kurser

Speciale

Specialet har et omfang af 30 ECTS. Find retningslinjer her: Speciale Computerteknologi og kursusbeskrivelsen

Kursusoversigt

Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.