Ændringer af kurser på grund af COVID-19

COVID-19-situationen med nedlukning af universitetet og omlægning til digital undervisning har medført, at en række kurser i et vist omfang er blevet ændret.

En ændring kan fx være, at øvelser er omlagt til teoretiske øvelser, eller at et læringsmål er udgået eller ændret.

Studienævnene på Tech og Nat har godkendt alle ændringer i kurserne. 

Har du spørgsmål til dine kurser, skal du kontakte din underviser.


Se kursusændringerne her:

Kontakt

Kontakt din underviser, hvis du har spørgsmål til dine kurser

Information fra fakultetet

Under 'Corona' i menuen finder du blandt andet beskeder og infomails fra studieadministrationen og prodekanen, kontaktinfo til studievejledningen og Studieservice m.m. som følge af Corona/COVID-19

Eksamen og reeksamen

Se dine omlagte eksamener (sommer 20) eller reeksamener (vinter 19-20) under 'Eksamen' > 'Eksamensplaner' > 'COVID-19 eksamen og reeksamen'