Førsteårsprøven

Du skal bestå førsteårsprøven på første studieår dvs. senest 31. august.

Førsteårsprøven består af alle kurser på uddannelsens første år, dvs. i alt 60 ECTS. Det fremgår af din  studieordning,  hvilke eksamener der indgår i din førsteårsprøve.

Du bliver automatisk tilmeldt alle eksamener på første studieår. Du ikke kan afmelde det første eksamensforsøg uden dispensation.

Frister:
1. semesters kurser: Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i maj/juni.
2. semester kurser: Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i august.

Du har kun to eksamensforsøg i kurser, der indgår i førsteårsprøven.

Hvis du ikke består førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet. 

Man kan søge om dispensation fra førsteårsprøvens krav på grund af usædvanlige forhold.

Du kan læse mere om dispensationer under 'Studievejledning' i menuen. Dispensationsansøgningen skal sendes via mitstudie.au.dk.

Er du i tvivl, så spørg din studievejleder eller kontakt Nat-Tech Studieservice: studieservice.st@au.dk.