CS Studiecafé

Velkommen til instituttets studiecafé

I vores studiecafé kan du tanke kaffe, slappe af og få hjælp til studiet. Studiecaféen er især for dig, der er førsteårs-studerende på Datalogi eller IT-Produktudvikling, men alle studerende er velkomne til at bruge faciliteterne.

Hver dag i undervisningsperioden er der undervisere og instruktorer i studiecaféen, som kan hjælpe læsegrupper og individuelle studerende med teoretiske og praktiske opgaver og rapporter, som forberedelse til de ordinære forelæsninger og TØ-undervisning.

Hvor:

  • Studiecaféen ligger i Bush-bygningen overfor Incuba Science Park med front mod gaden (se kort her).

Hvorfor:

Studiecaféen er et tilbud, hvor du som studerende har mulighed for at

  • komme alene eller med læsegruppen og arbejde med opgaver og projekter
  • få hjælp af undervisere eller instruktorer - se bemandingsplan andets sted på siden
  • snakke med andre studerende om alt muligt, der angår dit studie
  • møde dine medstuderende

Hvem:

  • Studiecaféen bemandes af undervisere og instruktorer fra de kurser, der kører i det pågældende semester

CS Studiecafé E2023

Studiecaféen er reserveret til følgende grupper. På kursussiderne for jeres kurser (Brightspace) kan I se om der er bemanding med instruktorer i de angivne tidsrum.

For førsteårsstuderende:

mandag kl. 11-13
tirsdag kl. 8-10
onsdag kl. 10-12
torsdag kl. 10-12
fredag kl. 13-15

For andetårsstuderende:

mandag kl. 13-14
onsdag kl. 11-12
Fredag kl. 11-12

For tredjeårsstuderende:

mandag kl. 10-11
onsdag kl. 11-12
fredag kl. 10-11

Har du en idé, forslag til et arrangement i studiecaféen eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os (kontaktoplysninger herunder).

Kontakt