Udmeldelse

Vil du udmeldes fra din uddannelse?

Hvis du ønsker at afbryde dit studie uden at færdiggøre det, er det vigtigt at du først læser den følgende vejledning.

 

Vigtige forhold ved udmeldelse

Hvis du har undervisnings-og eksamenstilmeldinger:

Ved udmeldelse skal du være opmærksom på, at eventuelle undervisnings- og eksamenstilmeldinger automatisk annulleres. Hvis du ønsker at deltage i en tilmeldt eksamen, eller hvis du allerede har gennemført eksamen, men afventer karakteren, skal du vente med at udmelde dig til resultatet er registreret på din Studieselvbetjening.

Hvis du ønsker optagelse på ny på samme uddannelse:

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for optagelse/indskrivning på ny. 

Der gøres opmærksom på, at du ikke kan søge om genindskrivning før tidligst 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af uddannelsen. Samtidigt har du ikke eksamensret i det samme semester (eller tilsvarende), som du er blevet udmeldt. Dvs. du har først eksamensret igen fra det efterfølgende semester, såfremt du kan genindskrives  Dette gælder også, selvom du er blevet administrativt udmeldt og har fået dispensation til at blive genindskrevet.

Hvis du udmelder dig fra en bacheloruddannelse inden du har bestået det første år på uddannelsen eller inden du har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af den uddannelse du ønsker genindskrivning på jævnfør den nyeste relevante studieordning, kan du ikke blive genindskrevet på uddannelsen. I stedet skal du på ny søge om at blive optaget via KOT.

Hvis du udmelder dig fra en kandidatuddannelse, før du har bestået studieelementer svarende til første år af din kandidatuddannelse, kan du ikke søge om genindskrivning, men skal i stedet søge på ny i det digitale ansøgningssystem DANS.

Dine muligheder for at blive genindskrevet på uddannelsen afhænger af en række faktorer, fx skal der være en ledig studieplads på uddannelsen og du må ikke have opbrugt alle dine eksamensforsøg.

Hvis du kan genindskrives på uddannelsen, indskrives du på den nyeste studieordning, hvilket kan medføre at du måske ikke kan få fuld merit for alle de fag du har bestået på uddannelsen inden du meldte dig ud.

Før du melder dig ud, anbefaler vi at du tager en snak med din lokale studievejleder om hvilke konsekvenser, det kan have for dig, hvis du ønsker at starte igen på et senere tidspunkt.

Orlov

Hvis du i stedet for at afbryde din uddannelse ønsker orlov fra uddannelsen kan du få mere at vide på siden om orlov.

SU

SU-kontoret vil automatisk få besked om din udmeldelse.

Du udmeldes fra alle dine fuldtidsuddannelser

Når du udmelder dig skal du være opmærksom på, at du derved også udmelder dig fra eventuelle meritfag/gæstefag, som du følger på andre fakulteter på Aarhus Universitet som ordinær studerende.

Derudover vil du også blive udmeldt fra eventuelle gæstefag eller tilvalg ved andre universiteter, som indgår i din uddannelse.

Du har afsluttet din bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse

Hvis du har bestået din bacheloruddannelse og ikke har søgt om optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet vil din indskrivning automatisk blive lukket, dvs. du behøver ikke selv at udmelde dig fra uddannelsen. Ligeledes, hvis du har afsluttet din kandidatuddannelse, vil din indskrivning også automatisk blive lukket.

Hvordan kan jeg udmelde mig?

Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, men kan tidligst ske fra den dato, du via Studieselvbetjeningen sender din udmeldelsesanmodning. Det vil sige at du skal ansøge senest den dag, du ønsker at blive udmeldt fra.

Du skal udmelde dig via universitets Studieselvbetjening STADS. Mangler du dine login-oplysninger, skal du kontakte supporten.

Du logger ind på mitstudie.au.dk, hvor du vil finde et link til STADS under Genveje til selvbetjening. For at logge ind skal du bruge dit studienummer og samme password, som du bruger på mitstudie.au.dk. Når du er logget ind på Studieselvbetjeningen skal du under menuen 'Indskrivning mv.' vælge 'Udmeldelse'.

Når din udmeldelse er godkendt, vil du modtage en bekræftelse herpå pr. brev eller i din e-Boks.