De første uger på studiet

Velkommen til dit nye studieliv!

Tillykke med optagelsen på din nye uddannelse på Natural Sciences eller Technical Sciences, Aarhus Universitet! Du er sikkert spændt på alt det nye, der venter dig, og glæder dig til at starte.

På denne side har vi samlet en masse forskellige tips, film og værktøjer, der forhåbentlig vil gøre din opstart lettere. Vi håber, at det er nyttigt, og at du vil vende tilbage til siden, også efter du er begyndt på studiet.

Dét at studere på universitetet kan være meget anderledes end at gå på en ungdomsuddannelse. I filmene nedenfor kan du se, hvordan andre studerende har taklet de forskelligheder, og få tips til hvordan du bedst forbereder dig, hvordan du kan bruge en læsegruppe og finde nyttig viden om din læringsproces.

Besøg også styrkditstudieliv.au.dk, hvor du også kan finde gode råd til din forberedelse, læsegrupper, eksamen mm.

Held og lykke med det!

Venlig hilsen,

Studievejledningen Nat-Tech

Gode råd til at studere på Nat-Tech:

Hvordan er det at starte

Med din studiestart får du en helt ny hverdag. I filmen her kan du høre studerende og undervisere fortælle lidt om deres første tid på studiet.

Du kan blandt andet høre om:

 • Hvordan de har oplevet at starte på deres uddannelse
 • Hvilke tanker de gjorde sig undervejs
 • Hvordan de oplevede det faglige niveau
 • Hvilke færdigheder det kræver, når man starter
 • Om der er plads til et socialt liv og fritid ved siden af studiet

I starten af dit studieliv kan disse fem gode råd være værd at have med:

 1. Husk at studiet også er nyt for dine medstuderende - brug hinanden
  Når du starter på en ny uddannelse, kan det være svært at overskue al den nye viden, og der opstår mange spørgsmål - der er ingen, der forstår alt fra dag et. Husk at hvis der er noget, du er i tvivl om, så sidder en af dine medstuderende sikkert med samme spørgsmål - I er i samme situation, så støt og hjælp hinanden.
 2. Planlæg din tid og se studiet som dit arbejde - og husk at holde fri
  Det er et fuldtidsarbejde at studere på universitetet, og det er derfor en rigtig god idé at lægge en tidsplan for, hvornår du skal læse til ugens undervisning, lave afleveringer m.m. Se studiet som et arbejde, hvor du skal møde op, når du har planlagt det - og husk at man også har fri fra et arbejde ind imellem. Uden fritid med afslapning, venner og familie, løber du hurtigt tør for energi til studiet.
 3. Hold dig informeret om reglerne for dit studie
  Det er dit eget ansvar at kende de regler og betingelser, der er for dit studie. Du kan læse om dette i din studieordning, som du kan finde i menuen under "Undervisning" og "Studieordninger" på din studieportal. Du skal desuden gennem hele din studietid sørge for at holde dig opdateret på din studieportal om tilmeldingsfrister, nye tiltag m.m
 4. Giv din nye uddannelse en chance
  Træf ikke forhastede beslutninger om at skifte studie eller melde dig ud, men tal først med en studievejleder, studiekammerater, venner og familie. Studievejlederne er der for at hjælpe dig, så hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt og hvordan du kan komme igennem studiet, så opsøg dem endelig.
 5. Deltag i de faglige og sociale aktiviteter på studiet
  Når der er travlt, og materialet er svært at forstå, så er det den faglige interesse og det sociale sammenhold, der skal bære dig igennem. Og husk at tiden som studerende er både spændende, givende og sjov - du får lov til at dykke ned i et fagligt område, du interesserer dig for, og du får en masse studiekammerater og sjove sociale oplevelser oveni.

Dit skema

På universitetet ligger der ikke nødvendigvis et færdigt skema klar til dig ligesom på din ungdomsuddannelse. Du finder dit skema over forelæsninger, holdundervisning/teoretiske øvelser og laboratorieøvelser inde på mitstudie.au.dk

Førsteårsstuderende, der følger en normal studieplan, bliver automatisk tilmeldt de kurser, som hører til på første studieår. Du vil kunne se, hvordan dine kurser ligger på første studieår, hvis du vælger "Undervisning" og "Undervisningskalender og skema" i menuen og indtaster dit studienummer. Her vil al undervisning i det kommende semester være listet. Du kan slå de enkelte kurser op i kursuskataloget og læse mere om, hvad de handler om og, hvad der forventes i kurset.

Udover din undervisning vil du også have møder med din læsegruppe og forberedelse, og det er aktiviteter, som du skal være opmærksom på at planlægge ind i dit skema. Et fuldt skema for første semester kan derfor eksempelvis se sådan ud:

Dette er blot et eksempel fra Biologi 2019 og ikke det skema, der gælder for dig.

Hvis dit studieprogram afviger fra den normale studieplan, er du dog selv ansvarlig for undervisningstilmelding. Kontakt din studievejleder, hvis du har brug for hjælp til tilmelding. Du kan finde kontaktinformation på studievejledningen på denne side. Efter første år er alle selv ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen. 

Du kan læse mere om, hvordan du planlægger din studietid på Studypedia og på Styrkditstudieliv.au.dk.

Forberedelse til undervisningen

Her kan du lære mere om, hvordan undervisere og andre studerende anbefaler, at du forbereder dig til undervisningen, blandt andet:

 • Hvordan lærer man bedst?
 • Bør man forberede sig før, under eller efter undervisningen?
 • Hvor meget skal man læse?
 • Hvordan kan man orientere sig og prioritere i lærebøgerne?

Læs mere om forberedelse til undervisningen på styrkditstudieliv.au.dk.

Studiegrupper på uddannelsen

Her kan du høre om, hvordan og hvornår studiegrupper kan bruges i dit studieliv, blandt andet:

 • Hvad er en studiegruppe?
 • Hvordan bruger du en studiegruppe bedst, og er den faglig eller til "kaffe og kage"?
 • Hvad er vigtigt i en studiegruppe?

Læs mere om studie- og læsegrupper på styrkditstudieliv.au.dk 

Hvordan lærer du bedst

Her kan du høre studerende og undervisere komme med deres anbefalinger til, hvordan du bedst rammesætter din egen læring, blandt andet:

 • Hvor opstår læringen på studiet?
 • Hvad kræver forelæsningerne?
 • Hvordan tager man noter?

Læs mere om noteskrivning på studypedia.au.dk

Den første eksamen

Her kan du få gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst til eksamen, blandt andet:

 • Hvordan opleves eksamen første gang?
 • Hvordan planlægger du din tid i eksamensperioden?
 • Hvordan forbereder du dig bedst til mundtlige og skriftlige eksamener?
 • Hvordan orienterer du dig i kurserne læringsmål?

Du kan læse mere om dine kursers læringsmål i AU's kursuskatalog, hvor alle kurser er uddybet ift. indhold, eksamensform og læringsmål.

Læs mere om eksamen på styrkditstudieliv.au.dk og studypedia.au.dk 

Særlige udfordringer

Alle nye studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller handicap kan få hjælp og støtte hos SPS (Specialepædagogisk Støtte).

Din studievejledning

Hvis du får brug for hjælp i løbet af din studietid, er du altid velkommen til at kontakte din studievejleder. Du kan finde kontaktinformation og andre vigtige informationer på din studieportal under 'Studievejledning', og du kan se, hvem der er din studievejleder under 'Kontakt studievejledningen'.  

Visninger
Spørg din studievejleder Du kan snakke med din studievejleder om alt. Ingen spørgsmål er for små eller for store. Du kan fx få hjælp til at planlægge dit studie, høre hvad andre studerende gør for at nå det hele, eller få tips til at gå til eksamen.