Bilag til ansøgningen

Bilag til ansøgningen

Du skal uploade følgende bilag sammen med din onlineansøgning. Bilagene skal uploades som én samlet pdf-fil:

  • Eksamensudskrift printet fra Selvbetjeningen. Hvis du er kandidatstuderende og har en bachelorgrad fra et andet universitet eller en professionshøjskole, skal du også indsende bevis for det. Hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge en forklaring af karakterskalaen i det pågældende land
  • Liste over de fag, du gerne vil følge på hvert af de ansøgte universiteter. Du skal anvende denne formular til at angive fagene.
  • Joint allocation skema, hvis du ønsker at rejse ud sammen med en medstuderende. Du skal anvende denne formular.

 Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, skal du eftersende følgende bilag

  • en forhåndsgodkendelse af de fag, du vil følge på dit værtsuniversitet
  • dokumentation for sprogkundskaber, hvis det kræves af dit værtsuniversitet

Du vil få direkte besked på e-mail om de bilag, der skal eftersendes, og om fristen for at eftersende dem