Opbygning og struktur

Herunder kan du bl.a. finde studiediagrammer for instituttets uddannelser, som giver dig en grafisk oversigt over kurser på de forskellige semestre.

Datalogi, bachelor

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet herunder for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag. Du kan også læse mere om kurserne på 1. år på cs.au.dk/bachelor.

Datalogi, kandidat

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til to år bestående af fire semestre. På de tre første semestre vælges specialiserings- og valgfrie kurser, mens specialet udfylder hele fjerde semester. Det er muligt at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed. Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige.

Der udbydes pt. 9 forskellige specialiseringer:

  • Advanced Machine Learning and Data Science (30 ECTS)
  • Algorithmics (30 ECTS)
  • Bioinformatics (30 ECTS)
  • Cryptology (30 ECTS)
  • Data-Intensive Systems (30 ECTS)
  • Human-computer Interaction (30 ECTS)
  • Logic, Semantics and Verification (30 ECTS)
  • Programming Languages and Software Security (30 ECTS)
  • Ubiquitous Computing and Interaction (30 ECTS)

Du kan her læse mere om opbygningen af studieprogrammet, kurser i de enkelte specialiseringer og deres forudsætninger her.

 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

IT-Produktudvikling, bachelor

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet herunder for bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Du kan også læse mere om kurserne på 1. år på cs.au.dk/bachelor.

IT-Produktudvikling, kandidat

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til to år bestående af fire semestre. I løbet af de to år vil der være en række obligatoriske kurser, et større innovationsprojekt samt en del valgfri kurser som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for de områder du særligt brænder for. Det vil på tredje semester være muligt at tage på et udvekslingsophold, mens specialet udfylder hele fjerde semester. Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige.

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.