Projektsamarbejde med virksomheder

Hvis du som studerende indgår i et projektsamarbejde med en virksomhed, kan du få brug for at indgå formelle aftaler om fortrolighed, samarbejdsvilkår etc. På disse sider kan du finde information samt skabeloner til samarbejdsaftaler og NDA aftaler.

Former for projektsamarbejde

Som studerende kan du få behov for at samarbejde med virksomheder gennem din uddannelse. Det kan være i forbindelse med specifikke kurser, som projektarbejde eller som en del af specialearbejdet.

Vi skelner mellem samarbejde i konteksten af kurser og så samarbejde med virksomheder i forbindelse med speciale. For speciale bør den studerende aftale og koordinere samarbejde med specialevejleder.

For virksomhedssamarbejde i specifikke kurser, er der ligeledes forskellige tilgange. Der er kurser hvor samarbejdet har karakter af et casestudie, dvs. studerende undersøger hvordan virksomheden arbejder med fx udviklingsmetoder eller vidensdeling og der er projektsamarbejde hvor studerende arbejder med en problemstilling i virksomheden med henblik på at stille et løsningsforslag. For den sidste type kan eksamen fokusere på afrapporteringen af processen og/eller beskrivelse af løsningsforslaget.

External workspaces for project and thesis work

Get closer to the industry - Danske Bank and Stibo is offering project support and office space for students working on projects or master thesis.