Undervisningstilmelding

Efterårskurser Forårskurser
  • Tilmelding: 1. - 5. maj 2022
  • Tilmelding: 1. - 5. november

Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk.

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at dine kursustilmeldinger er korrekte på mitstudie.au.dk

Du kan kun til- og afmelde dig kurser inden for disse to perioder. Hvis du er tilmeldt et kursus, er du samtidig automatisk tilmeldt eksamen i kurset.   

  • Husk, at du skal opdatere og have godkendt din studiekontrakt hver gang, du laver ændringer i dit studieprogram. Du finder kontraktgeneratoren her.

Er du førsteårsstuderende?

  • Førsteårsstuderende, der følger en normal studieplan, bliver tilmeldt til forårets kurser af administrationen.
  • Afviger dit studieprogram fra den normale studieplan, er du selv ansvarlig for undervisningstilmelding.
  • Efter første år er alle selv ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk