Fakta til studerende på Diplomingeniør i Bioteknologi

Her finder du oplysninger, der er relevante for dit studie. Du kan bla. finde studieordningen og studieoversigt for Bioteknologi.

Studiediagram for Diplomingeniør i Bioteknologi

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

NB: Det kan være nødvendigt at skifte browser, hvis du ikke kan se skemaet.