Kemi og fødevareteknologi

Fakta til studerende på diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi

Nedenfor finder du oplysninger, der er relevante for dit studie.