Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Diplomingeniør Diplomingeniøruddannelserne Kemi Særlig vejledning til optagelse på civilingeniøruddannelsen

Særlig vejledning til optagelse på civilingeniøruddannelsen

Særlig vejledning for optagelse på civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Hvis du er diplomingeniørstuderende i kemi, betyder adgangskravet til civilingeniøruddannelsen, at du bør have kompetencer som beskrevet nedenfor. Når du vælger valgfag, skal du derfor sikre, at du opnår kompetencerne i løbet af din diplomingeniør-/bacheloruddannelse. Alle fag angivet herunder er vejledende og andre fag med samme indhold og niveau kan indgå.

For specialiseringen kemiingeniør

Kompetencer som i niveau, omfang og indhold svarer til: 

Mindst et af kurserne Videregående organisk kemi og Uorganisk materiale kemi SKAL være bestået inden optagelse på civilingeniøruddannelsen. 

  • Diskret matematik (10 ECTS) - fx kurserne: Anvendt matematik 1 og Anvendt matematik 2 (udbudt af Aarhus School of Engineering (ASE).
  • Uorganisk kemi (10 ECTS) - fx kurserne: Almen kemi (ASE og Institut for Kemi (Kemi)), Uorganisk kemi (Kemi). 
  • Organisk kemi (10 ECTS) - fx kurserne: Organisk Kemi (Kemi).
  • Analytisk kemi (5 ECTS) - fx kurserne: Analytisk kemi (ASE), Analytisk Kemi (Kemi), Organisk analytisk kemi (Kemi), Uorganisk analytisk kemi (Kemi), Spektroskopi (Kemi), Spektroskopi i organisk kemi (Kemi), Spektroskopi og struktur (Kemi).
  • Proces og reaktorteknologi (20 ECTS) - fx kurserne: Teknisk kemi (ASE), Kemiske enhedsoperationer 1 og 2 (ASE), Reaktorteknik (ASE).
  • Polymer og materiale kemi (10 ECTS) - fx kurserne: Grundlæggende polymerkemi (ASE og Kemi), Eksperimentel polymer kemi (ASE og Kemi), Uorganisk materiale kemi (Kemi).
  • Elektronisk dataopsamling og behandling (10 ECTS) - fx kurserne: Praktisk regulering og instrumentering (ASE), Projekt i Automatisering (ASE), Projekt i Dimensionering og styring (ASE)

Læs mere om adgangskrav til civilingeniør i kemi og bioteknologi

Bemærk!
Ovennævnte "Særlig vejledning til optagelse på civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi" erstatter ikke optagelseskravene i studieordningen, men skal betragtes som et vejledende tillæg med forbehold for ændringer.

1404027 / i40