Eksamensplaner (diplomingeniør og adgangskursus)

Eksamensplan diplomingeniør

Du finder din aktuelle eksamensplan i menuen til venstre (kun aktuelle eksamensplaner er synlige). Her fremgår dato, tidspunkt samt rækkefølgeliste for hver enkelt eksamen.

For gruppeeksaminationer/projekteksamener findes den endelige rækkefølgeliste i Digital Eksamen senest 14 dage før eksamen.

Eksamenerne synliggøres løbende i Digital Eksamen og senest 10 dage før eksamensstart.

Eksamensplan Adgangskursus

Du finder din eksamensoversigt på Blackboard via nedenstående link. 

Eksamensoversigten viser datoer for eksamen. Oversigten vil som altid blive løbende opdateret – husk det er dit eget ansvar at holde dig orienteret herom.

Eksamenerne synliggøres løbende i Digital Eksamen, og vil være tilgængelige senest en uge før eksaminationen. 

Det er desuden vigtigt, at du orienterer dig grundigt i informationerne på siden 'COVID-19 eksamen og reeksamen', som du finder i menuen. Dog skal du som studerende på Adgangskursus se bort fra eksamensplanen nederst samt omlægningsoversigterne.