Reeksamen sommer (august)

Vigtigt at vide om eksamensplanen

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Den endelige reeksamensplan ligger klar i uge 31. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.

Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret er ikke involveret i bytning af hold eller eksamenstider.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Desværre vil nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt blive afvist i systemet - dette gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. Der arbejdes løbende på at få de afviste eksamenstilmeldinger godkendt, og hvis det pågældende kursus er indskrevet i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden.

Mere information

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og Digital Eksamen.

Reeksamensplan

Datoerne for reeksamen kommer løbende på, når de er planlagt.

Din reeksamensplan

Din personlige reeksamensplan kan søges frem herunder, når datoerne er lagt på (sker løbende).