Eksamenstilmelding og reeksamen

Du skal selv tilmelde dig de kurser, som du ønsker at følge. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen via mitstudie.au.dk STADS-selvbetjeningen. Det er vigtigt, at du selv kontrollerer, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Tilmeldingen er bindende.

Du skal tilmelde dig på mitstudie.au.dk STADS-selvbetjening i perioden:

Eksamenstilmelding efterårskurser:

Den 1. - 7. maj

Eksamenstilmelding forårskurser:

Den 1. - 7. november

Tilmelding til reeksamen

Du skal have deltaget i den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen.

Hvis du har aflagt dit 1. prøveforsøg ved en ordinær eksamen, kan du selv vælge i hvilken eksamenstermin, du vil aflægge dit 2./3. prøveforsøg. Du skal være opmærksom på at overholde gældende studieaktivitetsregler.  

Hvis du fx har deltaget i den ordinære eksamen i januar, kan du vælge, om du vil aflægge 2./3. prøveforsøg i juni eller senere. 

Du kan højst indstille dig til den samme eksamen tre gange, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I givet fald, skal du søge dispensation via mitstudie.au.dk til yderligere eksamensforsøg. Hvis du allerede har bestået et kursus, har du ikke mulighed for reeksamination.

Har du problemer i forbindelse med tilmeldingen, skal du kontakte Studieservice så hurtigt som muligt.  

Tilmeldingsperioder*

Tilmelding til januar-omprøve                 15. september – 22. september

Tilmelding til juni-omprøve                     7. januar - 28. februar

Tilmelding til august-omprøve                1. juni – 7. juli

 

* Tilmeldingen til reeksamen er under forudsætning af at der udbydes en reeksamen i den pågældende termin. I kursuskataloget kan du se, hvornår der udbydes reeksamen.

 

Det er dit eget ansvar at tjekke, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte på mitstudie.au.dk. 

Sygdom ved eksamen

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen: