Førsteårsprøven

For at du kan forsætte på din uddannelse, skal du bestå førsteårsprøven inden udgangen af første studieår.

Førsteårsprøven udgøres af 40 valgfrie ECTS på uddannelsens første år.  Du skal være opmærksom på at der kan være progressionsregler mellem kurserne inden for det første studieår på din uddannelse.

Har du ikke bestået førsteårsprøven inden udgangen af 1. studieår, bortfalder din ret til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen er udløbet. Du kan ikke få udsat beståelsesfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

Dispensationsansøgningen skal sendes via mitstudie.au.dk.

Er du i tvivl, så spørg din studievejleder eller kontakt Studieservice.