Sygdom ved eksamen - diplomingeniør

Det er ikke muligt at få annulleret eksamensforsøg på grund af sygdom. Du vil i stedet skulle søge om afmelding senest dagen før eksamen eller bruge dine resterende eksamensforsøg, inden du kan søge om tildeling af yderligere eksamensforsøg.

Der er forskellige scenarier ved sygdom i forbindelse med eksamen. Læs herunder, hvordan du skal forholde dig alt efter, hvorvidt du ønsker at afmelde et eksamensforsøg på grund af sygdom før, på eller efter eksamensdagen.  

Afmelding af eksamensforsøg på grund af sygdom

Du kan søge om dispensation til afmelding af eksamensforsøg senest DAGEN FØR selve eksamen. Dispensation kan gives såfremt der er usædvanlige forhold f.eks. sygdom. Du skal indsendes dokumentation for de forhold, som du begrunder din ansøgning med.

Bliver du f.eks. syg i perioden / dagene op til eksamen, så skal du straks søge læge og få en erklæring om sygdommen. Indsend dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning om dispensation til afmelding. Sagen behandles, og hvis du får dispensation til afmelding betyder det, at du ikke har brugt eksamensforsøg, og du kan tilmelde dig til reeksamen.

For mange eksamener eller en presset eksamensplan vil almindeligvis ikke kunne give dispensation til afmelding forud for eksamen. 

Send din dispensationsansøgning via mit.au.dk

Sygdom på selve eksamensdagen

Bliver du syg på dagen (1) for eksamen eller under eksamen (2) skal du

(1) Du skal kontakte din læge samme dag eller umiddelbart efter eksamensdagen og få en lægeerklæring på sygdommen. Såfremt du stadig har flere eksamensforsøg tilbage skal du blot gå til eksamen næste gang. Har du brugt det sidste forsøg, så skal du søge om ekstra eksamensforsøg. Ved afgørelsen vil der blive lagt vægt på, at du har dokumenteret at du faktisk var blevet syg på dagen, og derfor ikke kunne møde op. Det er derfor afgørende at du sikrer dig dokumentation for sygdommen.

(2) Bliver du syg under eksamen og er ikke i stand til at afslutte eksamen, så skal du forlade eksamen efter at du har kontaktet eksamenstilsynet. Du afleverer dermed blankt og bliver noteret for at have forladt eksamen. Du skal straks eller i umiddelbar tilknytning til eksamensdagen opsøge egen læge og få dokumentation for sygdommen. Såfremt du stadig har flere eksamensforsøg tilbage skal du blot gå til eksamen næste gang. Har du brugt det sidste forsøg, så skal du søge om ekstra eksamensforsøg. Ved afgørelsen vil der blive lagt vægt på, at du har dokumenteret at du faktisk var blevet syg på dagen, og derfor ikke kunne møde op. Det er derfor afgørende at du sikrer dig dokumentation for sygdommen.

Efterfølgende afmelding af eksamensforsøg på grund af sygdom

Ansøgninger om annullering af eksamensforsøg efter eksamen er afholdt vil kun i meget begrænset omfang kunne godkendes. Undlader du at gå til eksamen pga. sygdom og undlader du at følge vejledningen under pkt. 1 og 2 ovenfor – så vil du skulle bruge de resterende eksamensforsøg i de relevante kurser. Har du opbrugt dine eksamensforsøg, skal du søge om yderligere eksamensforsøg og vedlægge dokumentation for den sygdom, som forhindrede dig i at gå til eksamen på det pågældende tidspunkt. Her er det vigtigt at du har fået dokumentationen på det konkrete sygdomstidspunkt og ikke uger/måneder efter eksamensdagen.

Vær opmærksom på, at en lægeerklæring, der er indhentet længe efter sygdommen og eksamen ikke nødvendigvis har samme vægt, som en lægeerklæring, der er indhentet under sygdommen.

Udover egen sygdom kan usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen også være f.eks. nærmeste families (forældre, ægtefæller, børn) alvorlige sygdom eller død.

Hvis du er i tvivl om din egen situation, så kontakt en studievejleder eller studieservice@ase.au.dk.

Husk: Du skal have aflagt et ordinært eksamensforsøg for at kunne tilmelde dig reeksamen.