Værd at vide om eksamen

På denne side finder du relevant information vedrørende afholdelse af eksamen. 

Praktisk før skriftlig eksamen

 • Test om du har adgang til det trådløse netværk på den lokation, hvor du skal til eksamen. 
 • Test om du kan logge på Digital Eksamen og ITXflex. 
 • Hent en skabelon til din eksamensbesvarelse
 • Test om du har adgang til at konvertere/udskrive din besvarelse til PDF før eksamen (Hent PDF Creator).
 • Hav gerne en forlængerledning og stikdåse med til eksamen. 
 • Husk at møde op i god tid, gerne 30 minutter før startstidspunktet, til de skriftlige eksamener.

ITX-Flex og Linux

Bruger du styresystemet Linux, er det ikke muligt at aktivere det digitale overvågningssystem ITX-Flex. 

Når du kommer til den skriftlige stedprøve, skal du give tilsynet besked om, du bruger Linux. Du vil derefter blive sat under skærpet tilsyn af eksamenstilsynet under eksamen.

Det er dit eget ansvar at gøre tilsynet opmærksom på, at du bruger bruger Linux. 

Digitalisering af håndskrevet materiale

Hvis du ved skriftlige digitale eksamener på Ingeniørhøjskolen AU har brug for at udarbejde håndskrevet materiale, som f.eks. tegninger, formler eller andet, skal materialet digitaliseres og tilknyttes eksamensbesvarelsen. Du er selv ansvarlig for at digitalisere materialet og tilknytte det opgavebesvarelsen.

Digitaliseringen skal foregå i eksamenstiden og i eksamenslokalet med godkendte digitaliseringsværktøjer. 

Tilladte digitaliseringsværktøjer

Du kan vælge mellem følgende løsninger til digitaliseringen:

 • håndholdt webkamera
 • digitalkamera med tømt hukommelse
 • det indbyggede kamera i computeren (det er tilladt at løfte papiret)
 • håndholdt scanner (vær opmærksom på, at det IKKE er tilladt at medbringe en bordscanner)
 • tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade.

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefon til at digitalisere håndskrevet materiale. Det vil fremgå af kursuskataloget for det enkelte kursus, hvis du må medbringe tablet til eksamen (gælder ikke for Adgangskursus). Vær opmærksom på, at du ikke må kommunikere under din skriftlige stedprøve. 

Tilknytning af det digitaliserede materiale til din besvarelse

 • Indsæt det digitaliserede materiale direkte i din opgavebesvarelse, så besvarelsen kan afleveres som ét samlet PDF-dokument.
 • Digitaliser dit håndskrevne materiale løbende under eksamen.
 • Undgå så vidt muligt at tage billeder af en hel A4 side ad gangen. Tag i stedet billeder af halve sider eller specifikke udregninger

Du er selv ansvarlig for, at materialet efter digitaliseringen er af en kvalitet, hvor det er muligt at læse og bedømme det.

Vi anbefaler, at du i god tid inden eksamen afprøver digitaliseringsværktøjet og bliver fortrolig med det, så du er klar til at benytte det til eksamen.

Kommunikation under skriftlig eksamen

Når du er til skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på, at kommunikation ikke er tilladt. Kommunikation under eksamen betragtes som snyd.

Modtager du under en skriftlig eksamen beskeder eller lignende fra kommunikationsplatforme eller fildelingstjenester, må du under ingen omstændigheder besvare dem, og du skal straks informere eksamensvagterne om hændelsen.

Særlige eksamensvilkår

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre vanskeligheder, kan du få særlige eksamensvilkår, hvis universitetet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen.

Mødetid ved mundtlig eksamen

Det er dit eget ansvar at være mødt frem, når det er din tur til at blive eksamineret. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Ved mundtlige eksamener med forberedelse er mødetid for den første studerende en halv time før eksamens start.

OBS: Af diskretions- og sikkerhedsmæssige årsager oplyser studiekontoret ikke besøgende, hvor og hvornår der afholdes eksamen. Du bedes derfor selv orientere eventuelle venner/bekendte/familie om, hvornår og hvor du skal til eksamen.

Eksamensresultater

Du kan se dit eksamensresultat på STADS selvbetjening via mitstudie.au.dk, så snart det er registreret.