Info til nye tomplads-studerende

Velkommen på dit tompladsstudium

Tillykke med at du er blevet indskrevet som tompladsstuderende på et eller flere fag på Technical Sciences, Aarhus Universitet. Når du skal finde informationer på Studieportalen for diplomingeniørstuderende, får du behov for at vide, hvilken studieretning dit/dine fag hører til.

Det kan du finde i kursuskataloget:

  • Tast navnet på dit fag (kursustitel) ind i søgefeltet og tryk søg
  • Klik på kursustitlen - så får du oplyst primær uddannelsesretning.

Informationerne skal du bruge, når du skal finde blandt andet eksamensplaner og studieordninger.

Som tompladsstuderende følger du undervisningen og går til eksamen på lige fod med dine medstuderende, selv om du er indskrevet via Efter- og Videreuddannelse.

Der er et par ting, som du skal være opmærksom på i løbet af dit kursus:

  1. Du skal finde tid, sted og andre informationer vedrørende undervisningen på Blackboard. Det er også her, underviseren kommunikerer med de studerende. Det er derfor vigtigt, du holder dig orienteret via Blackboard.
  2. Du skal selv finde dine eksamensresultater på mitstudie.au.dk. Her kan du også udskrive eksamensudskrift/kursusbevis.

Desuden er det vigtigt for dig at vide, at

  • du automatisk bliver tilmeldt undervisning og eksamen, når betaling for kurset er registreret
  • du ikke er omfattet af fremdriftsreformen
  • du ikke er berettiget til SU
  • du skal kontakte Efter- og Videreuddannelse hvis du ønsker at blive udmeldt eller har spørgsmål til din betaling.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål her er du velkommen til at kontakte os på evu.nat-tech@au.dk