Stipendier/rejselegater

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i oktober 2018 uddele stipendier og rejselegater på typisk mellem 15.000 og 30.000 kr.

28.08.2018 | Maria Emilie Arup Hovmand

Fondens overordnede formål er at yde stipendier og legater til dygtige studerende inkl. ph.d.-studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet ved fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet.

Ovennævnte stipendier og rejselegater kan søges til studier med relevans for dansk jordbrug, fødevarer og vildtbiologi (fugle og pattedyr):

For studerende, inklusiv ph.d.-studerende til enten

  • ophold ved danske eller udenlandske forskningsmiljøer
  • anvendelse af særligt apparatur eller omkostningstunge analyser
  • feltarbejde eller
  • populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jord-brug, fødevarer og vildtbiologi

Tildelingen må ikke medføre en studietidsforlængelse, hvorfor brugen af midlerne skal indgå ved planlægningen af den studerendes projektforløb.

På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og stør-relsen af den enkelte donation.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Maria Emilie Arup Hovmand, meah@au.dk.

Ved ansøgning til legatet skal ansøgningsskemaet anvendes. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om eventuel økonomisk støtte fra anden side.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 12.00 og sendes som samlet vedhæftet fil til Maria Emilie Arup Hovmand, meah@au.dk. I emnefeltet angives: Fonden Frands Christian Frantsens Legat.

Svar på ansøgninger kan forventes primo november 2018.

Evt. spørgsmål kan rettes til Maria Emilie Arup Hovmand på tlf. 93 50 85 74, e-mail meah@au.dk.

Civilingeniør, Diplomingeniør