Stormøde i DSR/ING

Indkaldelse til generalforsamling I DSR/ING den 9. marts kl. 17

25.02.2016 | Heidi Søndergaard

Alle ingeniørstuderende på AU indkaldes til ordinære generalforsamling i DSR/ING, der afholdes:

Onsdag  den 9. marts 2016

Kl. 17.00

Katrinebjerg, Shannon-bygningen, lokale 003 

 

Sager, der ønskes behandlet til stormødet, skal indleveres skriftligt til forretningsudvalget (DSR/ING) og være dette i hænde senest fire undervisningsdage før stormødet.

 

Der serveres let aftensmad samt øl og vand.

Civilingeniør, Diplomingeniør
425893 / i40