Nu gælder dit studiekort automatisk som adgangskort

Som studerende indskrevet ved Ingeniørhøjskolen eller Institut for Ingeniørvidenskab, får du fra den 1. oktober 2018 automatisk adgang til ingeniørområdets lokationer på Navitas og Katrinebjerg.

01.10.2018 | ASE sekretariatet

Uden for almindelige åbningstider kan du derfor som ingeniørstuderende komme ind ved hjælp af dit studiekort.

Studiekortet gælder som adgangskort i perioden, hvor du er indskrevet ved ingeniørområdet. Adgangen lukker automatisk, når du dimitterer eller bliver udmeldt af STADS.

Særlige adgange til laboratorier og værksteder skal fortsat ske via den lokaleansvarlige, hvorefter der bliver givet personlig adgang efter behov.

Studerende, Civilingeniør, Diplomingeniør
424458 / i40