Blanketter

Aflønning for studiejob (Timeløn)

Til studerende, som skal have aflønning af Ingeniørhøjskolen. Timesedlen udfyldes og afleveres til attest ved den medarbejder ved Ingeniørhøjskolen, som du refererer til. Lønnen overføres til din Nemkonto, og den elektroniske lønseddel sendes til din e-boks.

Arbejdsplads/rum til projektarbejde - ansøgning

Ansøgning om arbejdsplads til bachelorprojekter

Registrerede grupper af bachelorprojektstuderende på diplomingeniøruddannelserne (undtagen maskinteknik, sundhedsteknologi, elektronik, IKT og elektrisk energiteknologi) vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.

Maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi
Ansøgere fra maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi skal selv ansøge om arbejdsplads ved udfyldelse af nedenstående blanket.

Blanketten skal udfyldes inden for den deadline, som din uddannelsesansvarlige har meddelt dig. Hvis du derudover har fået besked fra din uddannelsesansvarlig om, at du skal opgive informationer vedrørende oplæg til bachelorprojekt, skal du også udfylde den nederste del af formularen.

Du vil få besked direkte fra den uddannelsesansvarlige om, hvilken arbejdsplads du bliver tildelt omkring semesterstart.

Lønnet praktik

Hvis du har fået en lønnet praktikstilling, bedes du meddele det til Ingeniørhøjskolen via nedenstående blanket:

Rejseafregning og refundering af udgifter

Udgifter til rejser, indkøb til projekter og lignende skal forhåndsgodkendes af projektvejleder eller Uddannelsesansvarlig. Afregning foregår på disse blanketter:

Bemærk! linket virker kun i Internet Explorer

Studiekort - bestilling og aktivering

Studiestart - spørgeskema

Studiestartsspørgeskema ved studiestartssamtaler
I forbindelse med studiestart, bliver der afholdt studiestartssamtaler mellem den studerende og studievejleder. I den forbindelse bedes du som studerende udfylde et studiestartsspørgeskema.