STADS

Når du er logget ind på mit.au.dk kan du vælge "Studieselvbetjening (STADS)". Så kommer du videre til det sted, hvor du kan se dine eksamensresultater og bestille eksamensudskrifter. Det er også her, du tilmelder dig kurser og eksamen.  Se evt. vejledning til login

Services i STADS-Selvbetjening

Navne- og/eller adresseændring i STADS
STADS retter sig efter folkeregistret, så eventuelle ændringer bliver automatisk rettet.

Tilmelding/afmelding til eksamen og undervisning
Eksamenstilmelding og eksamensafmelding skal ske i STADS.

Det er dit eget ansvar at tilmelde dig kurser og eksamen inden semesterstart. Du kan løbende følge med i tidsfristerne for til- og afmelding på din STADS-profil ved at klikke på modulerne Undervisning eller Eksamen.

Resultater og bedømmelser
Ved at klikke på "Resultater" kan du blandt andet se, hvilke kurser du har deltaget i, hvilken karakter du har fået, hvor mange ECTS-point du har fået for gennemført kursus, samt statistik på kurset.

Ved eksamen kan du ikke regne med, at din karakter er vist i STADS samme dag, som du har været til eksamen. Hvis en eksamen i et kursus fordeler sig over flere dage, vil der i de fleste tilfælde først være tilgængelige karakterer dagen efter sidste eksamensdag.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig, skal du gøre dette via STADS-Selvbetjening. 

Udskrifter
Du har mulighed for at lave forskellige udskrifter fra STADS-Selvbetjening:

  • Indskrivningsbekræftelse - på dansk eller engelsk
  • Kvittering på til/afmelding til eksamen - på dansk eller engelsk
  • Udskrift, alle forsøg - på dansk eller engelsk
  • Udskrift, beståede resultater - på dansk eller engelsk

Hvis du klikker på Udskrifter, kan du vælge mellem ovenstående udskrifter. Klik derefter på "Dan pdf-fil" efterfulgt af "Opdater". Klik derefter på den fremkomne linie af det du har bestilt og vælg at åbne filen og derefter udskriv.

HUSK, at der ved mange udskrifter skal være en underskrift fra Studieservice for at bevise gyldigheden af udskriften.

Adgang og sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid huske at klikke på Logout og luk din browser, når du er færdig med at benytte STADS-Selvbetjening.