Studiekort som adgangskort

Sådan får du et studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende. Det er vigtigt, at du har kortet med dig til eksamener på universitetet.

For at få et studiekort skal du i forbindelse med din optagelse på studiet uploade et foto via Selvbetjeningen og bestille et studiekort. Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer.

Studiekort som adgangskort

Som studerende indskrevet ved Ingeniørhøjskolen får du automatisk adgang til ingeniørområdets lokationer på Navitas og Katrinebjerg. Uden for almindelige åbningstider kan du derfor som ingeniørstuderende komme ind ved hjælp af dit studiekort.

Studiekortet gælder som adgangskort i perioden, hvor du er indskrevet ved ingeniørområdet. Adgangen lukker automatisk, når du dimitterer eller bliver udmeldt af STADS. 

Du kører kortet i/over kortlæseren og taster din pinkode - på Navitas efterfulgt af #.

Vigtigt

  • Studiekortet/adgangskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
  • Luk aldrig andre personer ind med dit kort.
  • Dørene må ikke blokeres, da det vil aktivere alarmsystemet og gøre det muligt for uvedkommende at komme ind. 

Pinkode

Pinkoden afsendes til (studienr.)@post.au.dk, når du bestiller et nyt studiekort.

Har du glemt din pinkode, kan en ny autogenereres via dette link --> pinkode.au.dk

Adgang til særlige lokaler/laboratorier

Særlige adgange til laboratorier og værksteder skal ske via den lokaleansvarlige, hvorefter der bliver givet personlig adgang efter behov.

Har du mistet eller beskadiget dit studiekort?

Hvis du mister eller beskadiger dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via Selvbetjeningen. Samtidig lukkes dit gamle kort og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet. 

 

 

Genaktivering

Hvis du har bestilt et nyt studiekort, lukker dit gamle kort automatisk og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet.

For at få dine adgange aktiveret på det nye kort, kan du kontakte ingeniørområdets sekretariater:

  • Ingeniørhøjskolen (Adgangskursus, Diplomingeniør) ase@au.dk
  • Institut for Ingeniørvidenskab (Civilingeniør - Kandidat og bachelor) eng@au.dk

Husk at angive dit studienummer eller AUID.

Har du brug for en indskrivningsbekræftelse

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet. For at kunne dokumentere dette, skal du have en indskrivningsbekræftelse, som du når som helst kan udskrive fra Selvbetjeningen. Det er en god idé altid at bære studiekortet sammen med en opdateret indskrivningsbekræftelse.