Adgang og ophold

Lokationer i Aarhus: Finlandsgade 22-26, Hangøvej 2, Jens Baggesens Vej 51-53 og Inge Lehmanns Gade 10

Lokationer i Herning: Birk Centerpark 15 og Industrivej Syd 9

  

Studerende, som ønsker at opholde sig på nævnte lokationer i forbindelse med studierelevante aktiviteter, kan få adgang døgnet rundt. Studiekortet kan aktiveres som adgangskort.

Kortet giver adgang til yderdøre og indvendige døre med læsere døgnet rundt.
Normal åbningstid er mandag-torsdag kl. 7.30-16.00 og fredag kl. 7.30-15.30.

Retningslinier for brug af adgangskort

Kortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Du må ikke lukke andre ind på dit kort. Dit kort kan bruges ved yderdøre og indvendige døre døgnet rundt i det omfang, det er nødvendigt for dit studium.

Adgang ved hjælp af kort

Kør kortet igennem kortlæser og tast din PIN-kode efterfulgt af #, låsen og evt. alarmen frigøres herefter kortvarigt. Indtastningen registreres i en adgangslog. PIN-koden må ikke opbevares sammen med kortet.

Misbrug af nøglekort

Ved misbrug af kort eller af skolens faciliteter vil dit kort blive spærret.

Hvis du mister kortet

Hvis du taber kortet eller på anden måde mister det, skal tabet omgående anmeldes til driften, så kortet kan blive spærret. Du er personligt ansvarlig for brug af kortet, indtil det er spærret.

Skal altid overholdes:

  • Retningslinier for brug af nøglekort. Se ovenfor.
  • Gyldigt studiekort skal kunne fremvises på forlangende fra vagt eller personale. Hvis det ikke er muligt, kan du bortvises.
  • Når lokale/skolen forlades husk at slukke alt elektrisk udstyr og lys, hvor der ikke er sensorer samt lukke vinduer og døre.
  • Rengøringspersonalet skal uhindret kunne udføre deres arbejde, og anvisninger fra rengøringspersonalet skal følges. Lokalet må evt. forlades i en kortere periode.
  • Hold øjne og ører åbne. Har du mistanke om indbruds-/tyveriforsøg, er der et sprunget vandrør eller andet, der kræver øjeblikkelig handling, meddeles dette til:

Katrinebjerg og Hangøvej: Rasmus Fabech (tlf.: 9350 8416)

Navitas: John Lyngholm Arentoft (tlf.: 2339 7315)

Birk Centerpark: Benny Aabjerg Andersen (tlf.: 2486 6363)

Engineering Lab: Lars Holst Nielsen (tlf.: 5160 9079)


Kontakt

I den normale åbningstid:

STByg3 – Katrinebjerg (Finlandsgade, Hangøvej, Jens Baggesens Vej)
Tlf.: 8715 0539
Driftsinspektør Rasmus Fabech
Helsingforsgade 14
8200 Aarhus N
Bygning 5346 (Hopper). Lokale 040
E-mail: STBYG3service.okoplan@au.dk
Åbent kl. 11-12 og 13-14

 

STByg6 – Navitas
Driftschef John Lyngholm Arentoft
E-mail: STBYG6service.okoplan@au.dk
Tlf.: 2339 7315
Bygning 3210
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

  

BSS Byg2 - Campus Herning
Driftsinspektør Benny Aabjerg Andersen
E-mail: benny@au.dk
Tlf.: 2486 6363
Bygning 8001, 3110
Birk Centerpark 15
7400 Herning