Reservation af lokaler

Lokaler til gruppearbejde, øvelser, opgaveregning o.l.

Lokaler er forhåndsreserverede til planlagt undervisning/ vejledning/ projektarbejde.
Uden for reserverede perioder kan mindre lokaler, projektarbejdsrum og udvalgte undervisningslokaler reserveres af studerende i Student Portal.


Obs! På grund af Corona-situationen er der p.t. lukket for lokalebooking


Der gælder følgende retningslinjer for lokalebooking via Student Portal:

  • Lokaler kan bookes en uge frem og i max. 4 timer ad gangen.
  • Undervisningslokaler kan bookes af flere på samme tid, så flere studerende kan få et sted at arbejde.
  • Bemærk at de fleste lokaler kræver adgangskort, hvis de bookes efter kl. 16/17.
    Læs mere om ’Adgang til bygningen’ under den enkelte lokation.
  • Hvis det bookede lokale ikke benyttes inden for 30 minutter efter starttidspunktet, bortfalder bookingen, og andre studerende må bruge lokalet.

Lokaler til bachelor- og kandidatprojekter

Registrerede grupper vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.


Undervisningslokaler

Udvalgte undervisningslokaler kan bookes af studerende via Student Portal (se øverst på siden for mere information).

Øvrige undervisningslokaler bookes til undervisning af Nat-Tech Uddannelse.
Når lokalerne ikke er reserverede, kan de benyttes i forbindelse med studierelevante aktiviteter uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.


Individuelle studiearbejdspladser på Navitas

Hvem bor hvor på Navitas? På niveau 2 bor Maskinmesterskolen. På niveau 3 og 4 bor Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet. Studiearbejdspladser og læsepladser på gange og fællesarealer på de enkelte etager er primært forbeholdt de studerende og medarbejdere, der ”bor” på etagen. Det ”røde område” er derfor forbeholdt Maskinmesterskolen.