Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Katrinebjerg

Hovedindgangene i bygningerne Edison, Shannon, Kahn, Codd og Nygaard følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.