Driftsmeddelelser

Korte meddelelser

Normale åbningstider i cafeen i Nygaardbygningen (01-02-2018) 
Cafeen kører nu med normal åbningstid igen.

Midlertidig lukning af cafeen i Nygaardbygningen (26-01-2018)
På grund af sygdom er det nødvendigt at lukke cafeen i Nygaardbygningen til og med mandag den 29. januar. Efterfølgende vil åbningstiderne blive reduceret, således, at cafeen tidligst åbner kl 11:00. Mere information følger. 

Spunsarbejde på Helsingforsgade 6 (19-01-2018)
I forbindelse med opstart af byggeri af nyt campus til Journalisthøjskolen vil der blive udført spunsarbejde den 24.-26. jan. Hvis der stødes på forhindringer i arbejdet, vil de blive udbedret i dagene fra 29.-31. jan. Arbejdet vil kunne medføre støjgener.

IT helpdesk flytter til Hopper-bygningen (01-05-2017)
Der skal flyttes rundt på Katrinebjerg, og IT helpdesken skal derfor flytte fra sit lokale i Nygaard 198 til Hopper-bygningen lokale 028/030. Helpdesken holder derfor lukket onsdag d. 10. maj for at flytte og åbner igen d. 11. maj i det nye lokale.

Test af varslingsanlæg i bygning 5125 (18-04-2017)
Torsdag d. 20 april 2017 udfører LINDPRO test og lydmåling af bygningens varslingsanlæg i tidsrummet 05:00 – 07:30. Der vil være støjgener i forbindelse med testen.

Lukning af fjernvarme i Edison 25. nov. kl. 8-12 (14-11-2016)
På grund af reparation af anlægget vil der blive lukket for varmen i Edison fredag den 25. november fra kl. 08.00-12.00.

Ingen vand i Shannon, Kahn og CODD 14. nov. kl. 8-11 (10-11-2016)
På grund af ledningsarbejde lukker Århus Vand for vandforsyningen til Shannon, Kahn og CODD mandag den 14. november 2016 kl. 8.00 til kl. 11.00. Århus Vand beklager afbrydelsen. Der bliver ikke lukket for vandet i Edison.

Katrinebjerg er uden vand (19-10-2016)
På Katrinebjerg er der i skrivende stund ikke noget vand, da en vandledning er blevet beskadiget. Der arbejdes på at løse problemet.

Internetforbindelse i Hopper-bygningen kortvarigt afbrudt 29. sep. (28-09-2016)
Pga. IT vedligeholdelse vil internetforbindelsen i Hopper-bygningen være nede i maximum 10 minutter mellem kl. 7.30 og 8.00 den 29. sep.

Lukket for parkering ved Åbogade 36 (27-09-2016)
I ugerne 42 og 43 vil der være helt lukket for adgang pga. gårdrenovering, og det er derfor ikke muligt at parkere der.

Udskiftning af vandledning på Jens Baggesens Vej og Finlandsgade (26-09-2016)
I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket der vil komme nærmere oplysninger om. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07:00 til 16:00. Arbejdet påbegyndes på Jens Baggesens Vej i oktober 2016. Herefter arbejdes etapevis hen mod krydset ved Paludan-Mullers Vej med fortsættelse op ad Finlandsgade, hvor projektet afsluttes i januar 2017.

Orientering fra kommunen om lokalplaner (31-08-2016)
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til fremtidig anvendelse af område ved Finlandsgade og Helsingforsgade med omdannelse til etageboliger og erhverv. Læs mere her. 

Workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg (08-08-2016)
Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at undersøge muligheder for udvikling og vækst på Katrinebjerg. Der er derfor planlagt workshops i efteråret med henblik på at udvikle lokale prøveballoner for byliv, der kan gøre bydelen endnu mere innovativt i fremtiden. RIA, Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, deltager i dette udviklingsarbejde og kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.

FEAS uddeler rundstykker til alle ansatte tirsdag den 24. maj 2016
I forbindelse med facaderenoveringen og de gener det desværre medfører, har Jesper fra FEAS skrevet, at han kommer forbi Finlandsgade med morgenbrød til alle ansatte i huset i morgen tirsdag kl.09.00

Uge 23: Ingen On-site support pga. digital eksamen i uge 23
IT-Support er blevet bedt om at assistere i forbindelse med digital eksamen på ST. Det gør, at de i en enkelt uge skal stille så mange personer til rådighed, at de ikke kan gennemføre Onsite-support.

De håber på, at det i uge 24 igen kan løbe rundt igen.

Rengøring i Edison (27.05.2016)
Grundet længere tids sygdom blandt det faste rengøringspersonale i Edison, har rengøringen ikke været på normalt niveau. Der er ved at blive udarbejdet en løsning. Vi håber på jeres forståelse overfor dette.