Driftsmeddelselser, Hangøvej

Driftsmeddelelser

Normale åbningstider i cafeen i Nygaardbygningen (01-02-2018) 
Cafeen kører nu med normal åbningstid igen. 

Midlertidig lukning af cafeen i Nygaardbygningen (26-01-2018)
På grund af sygdom er det nødvendigt at lukke cafeen i Nygaardbygningen til og med mandag den 29. januar. Efterfølgende vil åbningstiderne blive reduceret, således, at cafeen tidligst åbner kl 11:00. Mere information følger. 

Spunsarbejde på Helsingforsgade 6 (19-01-2018)
I forbindelse med opstart af byggeri af nyt campus til Journalisthøjskolen vil der blive udført spunsarbejde den 24.-26. jan. Hvis der stødes på forhindringer i arbejdet, vil de blive udbedret i dagene fra 29.-31. jan. Arbejdet vil kunne medføre støjgener.

Intern post nu til Hangøvej (17-11-2017)
Intern post er dagligt begyndt at komme med post til Hangøvej alle hverdage ca. kl. 13.30. Dagens post bliver lagt i IND-postbakken i lokale 009 ved vareindleveringen (Jan Creutsbergs kontor). Ann Høgh Mikkelsen vil fordele posten i dueslagene i lokale 220A og vil samtidig behandle den post, der skal journaliseres. Bakkerne i kopirummet i lokale 220A vil derfor blive fjernet.

Post til forsendelse:
Når I skal sende post/pakker med PostNord og intern post, skal det lægges i UD-postbakken i lokale 009. Intern post tømmer også UD-postbakken alle hverdage ca. kl. 13.30.
Ved store forsendelser skal Intern Post (mail: intern-post@au.dk / tlf.nr. 8715 0551) orienteres inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller mail på modtager af private pakker, ellers bliver pakken ikke sendt afsted.
Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post indtil kl. 15.15 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset. 

Modtagelse af pakker:
PostNord og andre kurerfirmaer vil stadig bringe pakker til vareindleveringen, hvor I selv afhenter jeres pakker.

Ændrede parkeringsforhold pga. nedriving af baghus på JBV 51 (07-11-2017)
Domis Ejendomme har købt grunden JBV 51, hvor baghuset ligger. Og i den forbindelse skal huset rives ned. Der skal i stedet bygges en etageejendom. Det forventes, at de går i gang med nedrivningen af baghuset omkring den 20. november 2017. I den forbindelse vil indkørslen og parkeringspladserne ved gavlen ved bygn. 5221 blive inddraget til byggepladsvej. Der vil blive stillet afspærringshegn op fra bygn. 5221 over til græsarealet, så det ikke længere vil være muligt at køre ind og ud fra vores andre parkeringspladser. Der vil dermed fremover kun være én ind- og udkørsel til JBV 53.

Parkering ved gavlen på Jens Baggesens Vej (21-09-2017)
Problemer med dobbelt parkering ved gavlparkeringspladserne ved bygn. 5220 er der ved at blive fundet en mere permanent løsning på, men for at afhjælpe det nu og her, er der blevet sat minebånd op mellem træerne, så man ikke kan holde på græsarealet. Man må meget gerne parkere på stenene foran minebåndet.

Ingen grusparkering på JBV (02-06-2017)
Fra næste uge og frem til ca. november 2019 vil man ikke kunne benytte grusparkeringen på JBV 53. Der vil i denne forbindelse blive sat skilte op ved begge indkørsler til parkeringspladsen med ”Parkering kun for AU ansatte og studerende”.

Lukning for strømmen torsdag 9. feb. (08-02-2017)
Der vil være lukket for strømmen på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 9. feb. i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00.

Lukket for vandet på Jens Baggesens Vej den 3. nov. (02-11-2016)
Der bliver lukket for vandet på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 3. november i tidsrummet fra kl. 8.00 – 17.00. Toiletterne på Hangøvej kan benyttes i stedet.

Udskiftning af vandledning på Jens Baggesens Vej og Finlandsgade (26-09-2016)
I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket der vil komme nærmere oplysninger om. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07:00 til 16:00. Arbejdet påbegyndes på Jens Baggesens Vej i oktober 2016. Herefter arbejdes etapevis hen mod krydset ved Paludan-Mullers Vej med fortsættelse op ad Finlandsgade, hvor projektet afsluttes i januar 2017.

Orientering fra kommunen om lokalplaner (31-08-2016)
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til fremtidig anvendelse af område ved Finlandsgade og Helsingforsgade med omdannelse til etageboliger og erhverv. Læs mere her

Workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg (08-08-2016)
Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at undersøge muligheder for udvikling og vækst på Katrinebjerg. Der er derfor planlagt workshops i efteråret med henblik på at udvikle lokale prøveballoner for byliv, der kan gøre bydelen endnu mere innovativt i fremtiden. RIA, Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, deltager i dette udviklingsarbejde og kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.

Brandalarm (3. maj 2016)
Denne brandalarm skyldtes damp i vaskerummet. Det vil blive undersøgt, hvad der forårsagede det, og om der er brug for at ændre på procedurer for vask.

Brandalarm (28. september 2015) 
Årsagen til brandalarmen i dag var, at en studerende havde forsøgt at smelte noget chokolade i en mikrobølgeovn.
Der var røgudvikling men ingen brand.

Brandalarm (28. maj 2015)
Årsagen til brandalarmen var en brand i en gryde med madolie. Forsøget blev udført af en semesterprojektsgruppe, som undersøger indvirkning af ozon på aflejring af madolie i ventilationssystemer.
Da branden opstod lagde de studerende hurtigt brandtæppe på gryden. Da dette ikke virkede slukkede de ilden med en pulverslukker. Gryden blev efterfølgende båret udenfor, men røgudviklingen var kraftig og havde hurtigt fyldt rummet og tilstødende gange. De studerende holdt hovedet koldt, og agerede efter sikkerhedsprocedurerne.
Det vides ikke endnu om årsagen til branden skyldes selvantændelse grundet høj varme eller evt. gnistdannelse.
Der var ingen personskade, og umiddelbart heller ikke sodskader.
Brandalarmen gik som følge af røgudviklingen og årsagen til, at den blev ved så længe, er at den ikke kunne nulstilles, før røgen var ventileret ud.