Reservation af lokaler

For diplomingeniørstuderende er der i øjeblikket ikke mulighed for at booke lokaler på Campus Herning.

              

1447071 / i40