Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse, herunder Navitas.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/ASE, modtagernavn og studienummer samt adresse.