Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i Navitasbygningen, gårdhaver, varegård eller det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Dette gælder også e-cigaretter.

Da der er ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade, samt mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, vil det kunne medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Derfor ingen rygning i det røde område.
Der henvises til rygeskure væk fra bygningen.