Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter

Der er ophængt hjertestarter følgende steder på Navitas:

  • Niveau 00 - Forhallen ved hovedindgangen.
  • Niveau 00 - Gangområde ved MaskinLab. lok. 00.050.
  • Niveau 02 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
  • Niveau 04 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
  • Niveau 06 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen. 

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17