Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter

Der er ophængt hjertestarter følgende steder på Navitas:

  • Niveau 00 - Forhallen ved hovedindgangen.
  • Niveau 00 - Gangområde ved MaskinLab. lok. 00.050.
  • Niveau 02 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
  • Niveau 04 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
  • Niveau 06 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen. 

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Man må ikke benytte elevatorerne under en evakuering, heller ikke selvom man er i rullestol eller er dårligt gående. Så hvis man ikke ved egen kraft eller med hjælp fra andre kan komme ned ad trapperne, så skal man trykke på brandtrykket ved nærmeste flugtvejstrappe og vente på, at nogen fra brandvæsenet eller Facility Management kommer og hjælper.
Der hænger en evakueringsoversigt ved alle flugtvejstrapper, hvor denne procedure er beskrevet.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17