Reservation af varebil

Ingeniørhøjskolen har en varebil, som kan lånes af studerende og medarbejdere.

Reservation af varebil sker ved henvendelse hos din underviser eller vejleder, som skal booke den til dig i Outlook.