Brush-up matematik

Hvis du trænger til en genopfriskning af matematikken inden studiestart, kan vi tilbyde et kort brush up-kursus op til studiestart. Kurset er et frivilligt tilbud, der giver en genopfriskning af væsentlige områder fra matematik på A-niveau: algebra, ligninger, funktioner, differentiation, integration, vektorer og trigonometri.

Du vil her på siden kunne tilgå en anonym, online prætest. Hvis resultatet af testen indikerer, at du har behov for et brush-up kursus, vil du herefter blive tilbudt et kursusforløb, som vil bestå af:

  • En online-del med bl.a. videoer, tekster og opgaver
  • Et 2-dages kursus på Aarhus Universitet, hvor der følges op på aktiviteterne i onlinekurset

NB: Kurset er kun for dig, der er optaget på en diplomingeniøruddannelse på Aarhus Universitet - og deltagelse i prætesten er en forudsætning for at kunne tilmelde sig.  


Tilmelding og praktisk info

Præ-test og tilmelding

Prætesten vil være at finde her i juni. Efter at have gennemgået testen, vil du modtage yderligere information om tilmelding til Brush-up kurset. Kurset er gratis.

Her finder du kurset

Onlinekurset vil være tilgængelig på Aarhus Universitets læringsplatform, Blackboard. Der vil være link til kursussiden, når du er færdig med prætesten.

Kursusdatoer

Onlinekurset er tilgængeligt fra august (datoer følger)

2-dages fremmødekurset vil blive afholdt i august (datoer følger)