Velkommen til nye studerende på Hangøvej

Studiestart for diplomingeniører i

Kemi, Bioteknologi samt
Kemi og fødevareteknologi

Studiestart den 25. august 2021

Vi glæder os rigtig meget til at byde dig velkommen til studiestart d. 25. august 2021 .

De første dage er introdage og vil være en blanding af sociale og faglige arrangementer. Du vil møde dine medstuderende, dine undervisere og dine tutorer. Processen med at blive en integreret del af studiemiljøet starter her, og du vil også få mange praktiske informationer. Derfor er det rigtig vigtigt at du deltager – også selv om du har læst på universitetet før. Den normalte undervisning starter d. 30/8.

Her på siden finder du programmet for din studiestart samt praktisk info om bogkøb, IT med mere.


Online studiestartsforløb: Study@AU

Allerede inden du starter på studiet, kan du begynde AU’s online introduktion til studiestarten.  Forløbet hedder Study@AU og består af fire moduler, som hver tager ca. 30 minutter at gennemføre. Gennem forløbet vil du få indblik i, hvad universitetet er, din uddannelse, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du modtager en mail med yderligere info i august.


Er det længe siden, du sidst havde matematik?

Matematik indgår som en stor del af alle ingeniøruddannelser, og det er vigtigt, at du kommer godt i gang fra starten. Derfor tilbyder vi et kort brush-up kursus for alle kommende diplomingeniørstuderende på Aarhus Universitet. Kurset afholdes lige inden studiestart i uge 32-34 2021.

Læs mere om Brush-up kurset i matematik og tag en præ-test, så du kender dit niveau

Uddannelserne på Hangøvej 2

Studiestart er onsdag den 25. august 2021

Program for introdagene(kommer senere)

  • Bioteknologi
  • Kemi
  • Kemi og fødevareteknologi

   

  Vigtig info du bør kigge på inden studiestart

  Du finder vigtige informationer om studiekort,  køb af bøger,  IT  m.m. nedenfor. Vi anbefaler, at du går punkterne igennem inden studiestart og sørger for at få bestilt bøger, studiekort osv. i god tid. 

  Køb af bøger og materialer

  Bestil inden studiestart

  Du skal selv anskaffe de nødvendige undervisningsmaterialer, og vi anbefaler, at du allerede inden studiestart, bestiller de materialer, du skal bruge på 1. semester. Undervisningsmaterialer kan både være trykte bøger, adgang til online materiale, måleinstrumenter eller værktøj. 

  Du kan se bog- og materialelisten og bestille bøger på Stakbogladens hjemmeside:

  Bøgerne kan sendes med posten eller bestilles til afhentning hos Stakbogladen. Se info på Stakbogladens hjemmeside vedr. afhentning: https://www.stakbogladen.dk/


  NB: Du kan roligt købe de undervisningsmaterialer, der er angivet for dit studie og semester.  Underviserne ved godt at bøger er dyre, så de skriver kun det på listen, som du faktisk skal bruge!

  Sådan søger du SU

  Du er SU-berettiget fra september måned, og du kan tidligst søge om SU en måned før.  Du søger via minSU på www.su.dk

  Hvornår får du svar på din ansøgning?

  Fra du taster din ansøgning på www.su.dk, til du får svar, går der typisk 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse i din E-boks.


  Regler og vejledning om SU

  Når du får SU, er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne om bl.a. indtægtsgrænser (fribeløb) og studieaktivitet.  

  I studievejledningen kan du få vejledning om SU-reglerne i almindelighed, men har du spørgsmål om dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet

   

  Bestilling af studiekort

  Det er vigtigt, at du får bestilt et personligt studiekort i forbindelse med studiestarten.

  Studiekortets anvendelse:

  • Kortet kan benyttes som adgangskort, så du kan komme ind i bygningerne uden for almindelig åbningstid
  • Kortet er din identifikation som studerende, og skal altid medbringes til eksamener.

  Bestilling af studiekort

  1. Du kan først bestille et studiekort, når du er indskrevet som studerende og har fået tildelt et personligt studienummer. Dette sker løbende mellem optagelse og studiestart. Når du har fået et studienummer, kan du se det i profilmenuen øverst på mitstudie.au.dk
  2. For at få et studiekort, skal du uploade et foto og bestille på mitstudie.au.dk
  3. Du får kortet tilsendt med posten. Det kan tage 2-3 uger.
  4. Du vil desuden modtage en mail med en pinkode, som du skal bruge, når du benytter kortet som adgangskort til de af universitetets bygninger, hvor du normalt har undervisning. Mailen sendes til din studiemail som du også kan tilgå via mitstudie.au.dk

  Om at være ny studerende

  Den første tid kan være overvældende, og meget vil være anderledes end du har været vant til. Du kommer til at arbejde med nye studieformer og nyt fagligt stof. Mange af bøgerne er på engelsk, og der vil helt sikkert være mange ting, du ikke forstår med det samme. Samtidig skal du lære en en flok nye mennesker at kende og forholde dig til en masse praktiske ting.

  Husk, at der ikke er nogen, der forventer, at du finder ud af det hele fra dag ét! Husk også, at I er mange der er i samme båd - så der er gode råd og støtte at hente hos dine tutorer og dine medstuderende samt undervisere og studievejledere på studiet.


  10 gode råd

  1. Deltag i både faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen. 
  2. Brug din bagage. Husk at du aldrig starter fra bunden. Du har altid relevant faglig viden med dig fra dit liv og din tidligere skolegang.
  3. Strukturer din tid: Læs kursusbeskrivelser, underviserens plan for undervisning m.m. og lav en tidsplan.
  4. Få et overblik over, hvilke hjælpere, du har i din studietid – og brug dem. Eksempelvis dine medstuderene, studievejledere, undervisere, administrationen m.m.
  5. Slå koldt vand i blodet. Forvent ikke det store overblik i starten – tingene falder langsomt på plads.
  6. Studiet tager meget af din tid. Særligt den første tid på uddannelses er hård for mange. Hæng i og gør det bedste du kan, men husk også at holde fri indimellem!
  7. Overvej de fysiske rammer for dit studieliv. Måske er det bedste studiested ikke derhjemme, men f.eks. på biblioteket?
  8. Tænk over, hvad du gerne vil bruge uddannelsen til – det giver også studiemotivation undervejs. Deltag f.eks. i den årlige karrieremesse.
  9. Tjek din AU e-mail løbende for vigtige informationer.
  10. Giv din nye uddannelse en chance. Træf ikke forhastede beslutninger om udmeldelse eller studieskift, men snak først med en studievejleder, studiekammerater eller venner og familie.

  Køb af PC

  Husk din bærbare PC!

  Vi forventer, at du har en bærbar PC, når du starter på studiet. Det er et nødvendigt værktøj i dagligdagen, og du får brug for den allerede i løbet af introdagene!  

  Køb af ny PC

  Står du for at skulle anskaffe en ny bærbar PC, vil vi anbefale følgende:

  • Køb et anerkendt fabrikat
  • 512 GB SSD    
  • I5 CPU
  • Windows styresystem af nyere dato

  Og husk: God batterikapacitet - vi kan ikke garantere tilstrækkelig strømforsyning i alle undervisningslokaler.

  Har du en MAC?

  Vi tilråder ikke, at du køber en Mac, da de specielle programmer, som benyttes på uddannelsen, er til Windows. Hvis du allerede har en MAC, kan du godt bruge den, men du skal sørge for, at der er installeret Windows på den:  Find hjælp til det her

  Transport/ungdomskort

  Du finder informationer om ungdomskort og andre former for transportrabat til studerende på denne side:


  NB: Du kan først få ungdomskort fra 1. september (dvs. samme dato som du er SU-berettiget fra)

   

  It til nye studerende

  Kom godt i gang

  Ved studiestart har du behov for at komme på universitetets netværk, opsætte din AU-mail m.m. Du kan også få behov for at downloade special-software til brug på dit studie.  

  Du kan benytte IT-supportens gør-det-selv-guide, til at komme godt igang:

  Det er en god ide at kigge guiden igennem allerede inden studiestart. Vi opfordrer til, at du på forhånd finder dit AU-id og prøver at følge guiden til opsætning af det trådløse netværk EDUROAM.

  I forbindelse med studiestart vil der på mange af uddannelserne desuden være en IT-workshop, hvor du kan få styr på det du mangler.


  Overblik over IT systemer

  Som studerende kommer du til at bruge en række IT-systemer og -platforme. Det kan være lidt forvirrende de første uger, så her kommer en kort intro til de vigtigste:

  • Brightspace er AUs e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader lektionsplaner, materialer og andet relevant information om undervisningen.
  • Studieselvbetjeningen (STADS) er bl.a. stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater og  tilmelde dig kurser på de kommende semestre. Se guide om brug af STADS
  • Din studieportal (du er her lige nu!) er AU´s website til dig som studerede med information om din uddannelse, eksamen, regler, studievejledning m.m. er samlet.
  • post.au.dk er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, da al skriftlig information mellem AU og dig foregår til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.
  • mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og AU systemer. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til de andre systemer, du har brug for som studerende. Her finder du f.eks. dit skema, mails fra din AU-postkasse og beskeder fra Blackboard. Det er også her du kan sende ansøgninger til studienævnet, bestille studiekort, finde vigtige links til din studieportal og gå på STADS.

   


  Andet IT-relateret: 


  IT-Supporten

  Efter studiestart kan du få hjælp hos IT-supporten, hvis du har problemer med at din netværksadgang eller lignende. 

  IT supporten kan hjælpe med:

  • Password (HUSK, at medbringe studiekort)
  • Adgang til netværket (Eduroam)
  • Problemer med Blackboard-login
  • VPN
  • Download af applikationer til ingeniørstuderende

  Find IT support

  Kontakt

  Kontakt dine tutorer

  Hvis du har spørgsmål til introprogrammet


  Kontakt din studievejleder

  Hvis du har spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder:


  Kontakt Studieservice

  Hvis du har spørgsmål dit skema, kursustilmelding, eksamensplaner eller lignende  


   

  Hjælp til dig med særlige udfordringer

  Studerende med særlige udfordringer (f.eks. ordblindhed, et handicap eller en psykiatrisk diagnose kan få hjælp hos SPS (Specialpædagogisk Støtte).

  Kontakt


  Spørgsmål til studiet

  Har du spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder?

  Mere info om studiestarten

  Se mere om studiestarten på tutorernes egen side. De kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til introdagene eller sociale arrangementer i forbindelse med opstarten.


  Hangøvej 2, 8200 Aarhus N, AU Foto

  Find vej