Velkommen til nye studerende på Finlandsgade

Studiestart for diplomingeniører i
Elektronik, Elektrisk energiteknologi, Softwareteknologi og Sundhedsteknologi

Studiestart den 26. august 2020

Vi glæder os rigtig meget til at byde dig velkommen til studiestart d. 26. august 2020 på Campus Finlandsgade, Katrinebjerg.

De første dage er introdage og vil være en blanding af sociale og faglige arrangementer. Du vil møde dine medstuderende, dine undervisere og dine tutorer. Processen med at blive en integreret del af studiemiljøet starter her, og du vil også få mange praktiske informationer. Derfor er det rigtig vigtigt at du deltager – også selv om du har læst på universitetet før. Selve undervisningen starter mandag d. 31. august 2020.

Her på siden finder du programmet for din studiestart samt praktisk info om bogkøb, IT med mere.

Uddannelserne på Finlandsgade 22

Studiestart er onsdag den 26. august 2020

Mødested

Oplyses senere

Mødetid

Oplyses senere

NB:Du behøver ikke medbringe PC den første dag, men det er vigtigt, at du husker den på 2. og 3. dag. 

Program for introdagene

Herunder finder du programmet for introdagene på din uddannelse (kommer senere):

 • Elektronik
 • Softwareteknologi
 • Elektrisk Energiteknologi 
 • Sundhedsteknologi

Vigtig info du bør kigge på inden studiestart

Du finder vigtige informationer om studiekort,  køb af bøger,  IT  m.m. nedenfor. Vi anbefaler, at du går punkterne igennem inden studiestart og sørger for at få bestilt bøger, studiekort osv. i god tid.    

Køb af bøger og materialer

Bestil inden studiestart

Du skal selv anskaffe de nødvendige undervisningsmaterialer, og vi anbefaler, at du allerede inden studiestart, bestiller de materialer, du skal bruge på 1. semester. Undervisningsmaterialer kan både være trykte bøger, adgang til online materiale, måleinstrumenter eller værktøj. 

Du kan se bog- og materialelisten og bestille bøger på Stakbogladens hjemmeside:

Bøgerne kan bestilles til afhentning hos Stakbogladen, Fredrik Nielsensvej 4, 8000 Aarhus C -  ca. 800m fra Ingeniørhøjskolen.


NB: Du kan roligt købe de undervisningsmaterialer, der er angivet for dit studie og semester.  Underviserne ved godt at bøger er dyre, så de skriver kun det på listen, som du faktisk skal bruge!

Sådan søger du SU

Du er SU-berettiget fra september måned, og du kan tidligst søge om SU en måned før.  Du søger via minSU på www.su.dk

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk, til du får svar, går der typisk 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse i din E-boks.


Regler og vejledning om SU

Når du får SU, er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne om bl.a. indtægtsgrænser (fribeløb) og studieaktivitet.  

I studievejledningen kan du få vejledning om SU-reglerne i almindelighed, men har du spørgsmål om dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet

 

Bestilling af studiekort

Det er vigtigt, at du får bestilt et personligt studiekort i forbindelse med studiestarten.

Studiekortets anvendelse:

 • Kortet kan benyttes som adgangskort, så du kan komme ind i Ingeniørhøjskolens bygninger uden for almindelig åbningstid
 • Kortet er din identifikation som studerende, og skal altid medbringes til eksamener.

Bestilling af studiekort

 1. Du kan først bestille et studiekort, når du er indskrevet som studerende og har fået tildelt et personligt studienummer. Dette sker løbende mellem optagelse og studiestart. Når du har fået et studienummer, kan du se det i profilmenuen øverst på mitstudie.au.dk
 2. For at få et studiekort, skal du uploade et foto og bestille på mitstudie.au.dk
 3. Du får kortet tilsendt med posten. Det kan tage 2-3 uger.
 4. Du vil desuden modtage en mail med en pinkode, som du skal bruge, når du benytter kortet som adgangskort til Ingeniørhøjskolens bygninger. Mailen sendes til din studiemail som du også kan tilgå via mitstudie.au.dk

Værkstedspraktik

Hvis du ikke har forudgående erfaring med elektronik, skal du på 1. semester deltage i et forløb med værkstedspraktik af 6x3 timers varighed.

Kurset introducerer de grundlæggende og praktiske forudsætninger, som er nødvendige for, at kunne anvende afdelingens laboratorier, herunder kendskab til og identifikation af komponenter, design af print, montering i print, lodning, måling, justering og fejlsøgning. Kurset er 100% laboratoriearbejde, hvor færdighederne i praktisk håndtering og gode arbejdsvaner indlæres.


NB: Hvis du tidligere har beskæftiget dig med elektronik på en erhvervsfaglig uddannelse, HTX eller lignende, kan du søge merit for værkstedspraktikken. Du søger via skemaet "merit for fag udenfor au" på mitstudie.au.dk - vær opmærksom på, at deadline allerede er fredag d. 4. september, dvs. ugen efter studiestart. 

Køb af PC

Husk din bærbare PC!

Vi forventer, at du har en bærbar PC, når du starter på studiet. Det er et nødvendigt værktøj i dagligdagen, og du får brug for den allerede i løbet af introdagene!  

Køb af ny PC

Står du for at skulle anskaffe en ny bærbar PC, vil vi anbefale følgende:

 • Køb et anerkendt fabrikat
 • 512 GB SSD    
 • I5 CPU
 • Windows styresystem af nyere dato

Og husk: God batterikapacitet - vi kan ikke garantere tilstrækkelig strømforsyning i alle undervisningslokaler.

Har du en MAC?

Vi tilråder ikke, at du køber en Mac, da de specielle programmer, som benyttes på uddannelsen, er til Windows. Hvis du allerede har en MAC, kan du godt bruge den, men du skal sørge for, at der er installeret Windows på den:  Find hjælp til det her

Transport/ungdomskort

Du finder informationer om ungdomskort og andre former for transportrabat til studerende på denne side:


NB: Du kan først få ungdomskort fra 1. september (dvs. samme dato som du er SU-berettiget fra)

 

It til nye studerende

Kom godt i gang

Ved studiestart har du behov for at komme på universitetets netværk og oprette adgang til printer, e-læringssystemet Blackboard m.m. Du får også behov for at downloade special-software til brug på studiet.

IT-supporten har lavet denne gør-det-selv-guide, som en hjælp til at komme godt igang:

Guiden indeholder desuden information om universitetets softwareaftaler (software der er gratis eller billigt tilgængeligt for dig som studerende). 

Det er en god ide at få kigget guiden igennem allerede inden studiestart - meget af det kan sagtens gøres hjemmefra. Vi opfordrer til, at du på forhånd:


I forbindelse med studiestart vil der være en IT-workshop, hvor du kan få hjælp til at få styr på det du evt. mangler


IT-Supporten

Efter studiestart kan du få hjælp hos IT-supporten, hvis du har problemer med at din netværksadgang eller lignende. 

IT supporten kan hjælpe med:

 • Password (HUSK, at medbringe studiekort)
 • Adgang til netværket (Eduroam)
 • Problemer med Blackboard-login
 • VPN
 • Download af applikationer til ingeniørstuderende

Find IT support

Om at være ny studerende

Den første tid kan være overvældende, og meget vil være anderledes end du har været vant til. Du kommer til at arbejde med nye studieformer og nyt fagligt stof. Mange af bøgerne er på engelsk, og der vil helt sikkert være mange ting, du ikke forstår med det samme. Samtidig skal du lære en en flok nye mennesker at kende og forholde dig til en masse praktiske ting.

Husk, at der ikke er nogen, der forventer, at du finder ud af det hele fra dag ét! Husk også, at I er mange der er i samme båd - så der er gode råd og støtte at hente hos dine tutorer og dine medstuderende samt undervisere og studievejledere på studiet.


10 gode råd

 1. Deltag i både faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen. 
 2. Brug din bagage. Husk at du aldrig starter fra bunden. Du har altid relevant faglig viden med dig fra dit liv og din tidligere skolegang.
 3. Strukturer din tid: Læs kursusbeskrivelser, underviserens plan for undervisning m.m. og lav en tidsplan.
 4. Få et overblik over, hvilke hjælpere, du har i din studietid – og brug dem. Eksempelvis dine medstuderene, studievejledere, undervisere, administrationen m.m.
 5. Slå koldt vand i blodet. Forvent ikke det store overblik i starten – tingene falder langsomt på plads.
 6. Studiet tager meget af din tid. Særligt den første tid på uddannelses er hård for mange. Hæng i og gør det bedste du kan, men husk også at holde fri indimellem!
 7. Overvej de fysiske rammer for dit studieliv. Måske er det bedste studiested ikke derhjemme, men f.eks. på biblioteket?
 8. Tænk over, hvad du gerne vil bruge uddannelsen til – det giver også studiemotivation undervejs. Deltag f.eks. i den årlige karrieremesse.
 9. Tjek din AU e-mail løbende for vigtige informationer.
 10. Giv din nye uddannelse en chance. Træf ikke forhastede beslutninger om udmeldelse eller studieskift, men snak først med en studievejleder, studiekammerater eller venner og familie.

Kontakt

Kontakt dine tutorer

Hvis du har spørgsmål til introprogrammet:


Kontakt din studievejleder

Hvis du har spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder:


Kontakt Studieservice

Hvis du har spørgsmål dit skema, kursustilmelding, eksamensplaner eller lignende


 

Kontakt


Spørgsmål til studiet

Har du spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder?

Mere info om studiestarten

Se mere om studiestarten på tutorernes egen side. De kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til introdagene eller sociale arrangementer i forbindelse med opstarten.


Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N. AU Foto

Adresse

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Finlandsgade 22
8200 Aarhus N

Bygningsnummer: 5125


Se alle uddannelser på Campus Finlandsgade 2

Find vej