Erhvervsmentorordningen

Hvad er Erhvervsmentorordningen?

Erhvervsmentorordningen er primært et tilbud til dig, der går på 3.eller 4. semester i efteråret. Mentorordningen giver dig mulighed for at få et indblik i jobbet som ingeniør allerede mens du er studerende.

Vi sætter grupper på 3-4 studerende fra samme studieretning(mentees) sammen med en mentor, som er en færdiguddannet ingeniør indenfor samme fagområde. Grupperne mødes over en periode på 2 semestre, fra september 2019 til april 2020.

Som studerende kan mentorordningen bl.a. hjælpe dig til at:

  • Blive mere afklaret om fagrelaterede valg i dit studieforløb
  • Få et mere præcist billede af ingeniørens arbejdsliv
  • Blive klædt på til overgangen fra studie til job
  • Tage karrierebeslutninger
  • Skabe kontakter og opbygge et professionelt netværk

Ansøgning 

Hvis du er interesseret i at deltage i mentorordningen, skal du udfylde og indsende en ansøgning senest d. 8. april 2019. (Der er nu lukket for ansøgning). Interesserede fra IKT kan dog fortsat komme i betragtning til en plads ved at skrive til Anne-Mette på: amm@ase.au.dk.

Der er et begrænset antal pladser, så din tilmelding er ikke en garanti for en plads. Ansøgere der søger efter fristen, bliver kun taget i betragtning, hvis der er ledige pladser.  Vær omhyggelig med din ansøgning og husk at begrunde, hvorfor du gerne vil være med -  det er den vi tager udgangspunkt i, når vi fordeler pladserne og matcher dig med en mentor!

Svar på din ansøgning

Kort efter ansøgningsfristen vil du modtage en mail med yderligere info. 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om mentorordningen i Håndbog for mentorer og mentees

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte projektleder Anne-Mette Mikkelsen på mail: amm@ase.au.dk / tlf. 41893257 eller projektleder Liv Hansen på mail: liv@ase.au.dk / tf. 29701830