Forhåndsgodkendelse og merit

Som studerende har du mulighed for at erstatte et eller flere kurser i din uddannelse med et kursus fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller på en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet. Det er Studienævnet, der træffer afgørelse i ansøgninger vedrørende forhåndsgodkendelse og merit.

Inden du søger optagelse på et fag, skal du have forhåndsgodkendt, at det kan erstatte et kursus på din uddannelse.

En forhåndsgodkendelse indebærer en forpligtelse til, at du fremsender dokumentation efter endt eksamen. Når du har gennemført kurset, skal du søge om merit for at få resultatet overført til din egen uddannelse.

Undersøg mulighederne

Undersøg først de nærmere omstændigheder omkring det/de kurser, du ønsker at tage. Nogle steder skal du have taget bestemte kurser, før du kan tage et givent kursus. Andre steder skal du være på kandidatuddannelsen. Tal evt. med studievejlederen på den pågældende uddannelse.

Søg om forhåndsgodkendelse

Du søger via mitstudie.au.dk, og du skal vedlægge en række informationer:

  • Navn på uddannelsesinstitution, uddannelse og det kursus, du ønsker at følge
  • Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang fremgår (ECTS)
  • Hvis der er tale om et andet kursus på Aarhus Universitet kan du medsende et link til det relevante kursus i kursuskataloget
  • Beskrivelse af på hvilken måde kurset/kurserne skal indgå i din uddannelse på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Svar på din ansøgning

Alt efter ansøgningens karakter kan der være længere eller kortere svartid – vi tilstræber at give dig svar inden for fire uger. Det er derfor altid en god idé at søge i god tid.

Bliver din ansøgning ikke godkendt, får du et begrundet afslag fra Studienævnet. 

Bliver din ansøgning godkendt, skal du selv søge om optagelse på kurset.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, kan du henvende dig på snuk.ase@au.dk   

Søg optagelse

Hvis du vil følge kursus på et andet universitet, skal du følge proceduren for indskrivning ved det universitet, hvor du har fået kurset forhåndsgodkendt.

Hvis du har fået et kursus godkendt på AU: Du skal søge gæstefaget om optagelse på kurset ved at videresende din forhåndsgodkendelse til Studienævnet for gæstefaget. Gæstefaget vil sende dig en godkendelse eller et afslag.

Søg merit efter gennemførsel

Hvis du har gennemført kurser på et andet universitet: Du skal søge om at få kurset overført til din uddannelse på Ingeniørhøjskolen ved at gå ind i mitstudie.au.dk under Forhåndsgodkendelse/merit og søge om at få kurset meritoverført. Du skal vedlægge en række informationer:

  • Attesteret bevis for bestået kurset. Det vil sige eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
  • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført. De engelske titler skal bruges i forbindelse med udstedelsen af dit eksamensbevis.
  • Hvis du ikke har forhåndsgodkendelse, skal du vedlægge de nødvendige informationer om kurset (forhåndsgodkendelse).

Når din ansøgning om merit er behandlet, vil du modtage svar fra Studienævnet.

Dine beståede kurser vil blive meriteret ind efter Aarhus Universitets regler for meritering, der siger, at der kun kan meriteres i multipla af 5 ECTS. Det vil sige, at du vil få overført det maksimale antal ECTS, der er delelig med 5. Der kan således opstå situationer, hvor du ikke kan gøre brug af alle de ECTS, du består under dit udlandsophold.

Hvis du har gennemført kurser på en anden uddannelse på AU: Du skal søge om at få kurset overført til din uddannelse på Ingeniørhøjskolen ved at gå ind i mitstudie.au.dk under Forhåndsgodkendelse/merit og søge om at få faget meritoverført. Du vil modtage svar fra Studienævnet.

Svar på din ansøgning: Alt efter ansøgningens karakter kan der være længere eller kortere svartid – vi tilstræber os at give dig svar inden for fire uger. Det er altid en god idé at søge i god tid.

Sådan søger du merit

Hvis du har gennemført et eller flere kurser før du blev optaget på en diplomingeniøruddannelse, kan du søge om få faget overført til din nuværende uddannelse. Du skal sende ansøgningen via mitstudie.au.dk under Forhåndsgodkendelse/merit og søge om at få faget meritoverført. Du skal vedlægge en række informationer:

  • Attesteret bevis for beståede fag. Det vil sige eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
  • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført. De engelske titler skal bruges i forbindelse med udstedelsen af dit eksamensbevis.
  • Hvis du ikke har forhåndsgodkendelse, skal du vedlægge de nødvendige informationer om kurset (forhåndsgodkendelse).

Når din ansøgning om merit er behandlet, vil du modtage svar fra Studienævnet.

Dine beståede kurser vil blive meriteret ind efter Aarhus Universitets regler for meritering, der siger, at der kun kan meriteres i multipla af 5 ECTS. Det vil sige, at du vil få overført det maksimale antal ECTS, der er delelig med 5. Der kan således opstå situationer, hvor du ikke kan gøre brug af alle de ECTS, du består under dit udlandsophold.