Studieskift

Du har mulighed for at skifte uddannelse på nogle af diplomingeniøruddannelserne.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du ikke får dine karakterer fra den gamle uddannelse med over på den nye studieretning. Det vil sige, at der på dit eksamensbevis kun vil komme til at stå, at semestrene/kurserne fra den gamle studieretning er beståede og meritoverførte. Der kan være undtagelser. Du har mulighed for at lave en udskrift af dine beståede resultater på STADS-selvbetjening, som du kan vedlægge dit eksamensbevis.

Elektronik (Aarhus) og Softwareteknologi

På Elektronik (Aarhus) og Softwareteknologi er kurserne på 1. og 2. semester de samme. Det betyder, at du til og med dit 2. semester har mulighed for at skifte studieretning, hvis du ønsker at specialisere dig inden for den anden studieretning.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan skifte studie, hvis du har mindst ét eksamensforsøg tilbage i de kurser, som indgår i den nye studieretning. Det vil sige, at hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, skal du søge om ekstra eksamensforsøg, før du kan skifte studie.  

Tidsfrister:

  • 1. november
  • 1. april

Du kan søge om studieskift via Dispensationsansøgningsskemaet på mit.au.dk.

Elektronik (Herning) og Elektrisk energiteknologi (Herning)

På Elektronik (Herning) og Elektrisk energiteknologi (Herning) er kurserne på 1. og 2. semester de samme. Det betyder, at du til og med dit 2. semester har mulighed for at skifte studieretning, hvis du ønsker at specialisere dig inden for den anden studieretning.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan skifte studie, hvis du har mindst ét eksamensforsøg tilbage i de kurser, som indgår i den nye studieretning. Det vil sige, at hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, skal du søge om ekstra eksamensforsøg, før du kan skifte studie.  

Tidsfrister:

  • 1. november
  • 1. april

Du kan søge om studieskift via Dispensationsansøgningsskemaet på mit.au.dk.

Bygning og Bygningsdesign

For at kunne skifte studieretning mellem Bygning og Bygningsdesign skal du have afsluttet et helt semester, og alle resultater for semestret skal være registreret, dvs. du kan ikke skifte studieretning midt i et semester.

Tidsfrister.

  • 1.november 
  • 1. april

Du ansøger om studieskift via Dispensationsansøgningsskemaet på mit.au.dk